Ysgol Garth Olwg & YU Y Ddraenen Wen – Sglefrio Ia yng Nghastell Caerdydd

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia @ Castell Caerdydd
Ysgol Garth Olwg:
Bws yn gadael am 3.30pm / Bws yn dychwelyd am 7.45pm

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen:
Bws yn gadael am 4.00pm / Bws yn dychwelyd am 7.20pm

Bydd eich plentyn angen gwisgo gorchudd wyneb ar y bws, oni bai ei fod wedi'i eithrio.

Bydd eich plentyn angen arian poced os hoffen nhw brynu bwyd a diod yn y Castell. Os na, bydd angen iddynt ddod â'u diodydd a'u byrbrydau eu hunain.

Bydd cyfle i'ch plentyn newid i'w dillad plaen ar ol ysgol - cofiwch lapio'n gynnes!