Ysgol Gatholig Cardinal Newman

Ysgol Gatholig Cardinal Newman – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gatholig Cardinal Newman YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Heibio
Cardinal Newman High school 1.25-2.00pm
Celf Cacennau
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Dosbarth Llawn
Tenis Bwrdd
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mawrth
Byrddau Graffiti
Cardinal Newman High School 1.25-2.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Arlunio Cartwns
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Galw Heibio
1.25-2.00pm
Colur Theatr
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Creu Ffilm
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Galw Heibio
1.25-2.00pm
Dawns
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Gwener
Creft Nodwydd
1.25-2.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Parc Trampolin Energi
Bws yn Gadael: 10.30yh
Bws yn Dychwelyd: 3.00yb
Dosbarth Llawn