Ysgol Gatholig Cardinal Newman

Ysgol Gatholig Cardinal Newman – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gatholig Cardinal Newman YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Heibio
Cardinal Newman High school 1.25-2.00pm
Tenis Bwrdd
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Gwersi Gyrru
Aged 16+ 3.00-4.30pm
Dydd Mawrth
Byrddau Graffiti
Cardinal Newman High School 1.25-2.00pm
Arlunio Cartwns
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Clwb Dungeons a Dreigiau
Cardinal Newman High School 3:00-4:45
Dydd Mercher
Galw Heibio
1.25-2.00pm
Colur Theatr
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Creu Ffilm
Cardinal Newman High School 3.00-4.30pm
Dydd Iau
Galw Heibio
1.25-2.00pm
Celf Cacennau
Please see Tracey Webster for details 3.00-4.30pm
Clwb Dungeons a Dreigiau
3:00-4-45
Dydd Gwener
Creft Nodwydd
1.25-2.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Ystafelloedd Dianc
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 2.30yh

Pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri