Ysgol Gatholig Cardinal Newman

Ysgol Gatholig Cardinal Newman – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gatholig Cardinal Newman YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Bwrdd Tenis
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Byrddau Graffiti
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 1:25-2:00
Animeiddio /Arlunio Llyfrau Comig
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Mercher
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Clwb Creu Ffilm
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Iau
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.