Ysgol Gatholig Cardinal Newman

Ysgol Gatholig Cardinal Newman – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gatholig Cardinal Newman YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drop-In
Cardinal Newman High school 1.25-2.00pm
Cake Art
Cardinal Newman High School
Table Tennis
Cardinal Newman High School
Dydd Mawrth
Graffiti Boards
Cardinal Newman High School
Dance
Cardinal Newman High School
Dydd Mercher
Drop-In
1.25-2.00pm
Cartoon Drawing
Cardinal Newman High School
Theartrical Make-up
Cardinal Newman High School
Film Making
Cardinal Newman High School
Dydd Iau
Drop-In
1.25-2.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Trip i Drayton Manor
Parc Drayton Manor

Bws yn gadael Cardinal Newman: 8:00yb
Bws yn dychwelyd i Cardinal Newman tua: 8:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Ystafell Dianc
Ystafell Dianc, Caerdydd

Bws yn gadael Cardinal Newman: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i Cardinal Newman tua: 2:00yh
Trip i'r Sw
Sw Bryste

Bws yn gadael Cardinal Newman: 8:30yb
Bws yn dychwelyd i Cardinal Newman tua: 5:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Cartio
Llandow, Cowbridge

Bws yn gadael Cardinal Newman: 10:45yb
Bws yn dychwelyd i Cardinal Newman tua: 2:00yh

*Gwisgwch dillad addas ac ddigon o snacs am y ddiwrnod.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 11:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen tua: 5:45yh

*Gwisgwch dillad addas a dod a pecyn bwyd a diod am y ddiwrnod neu arian am yr un peth.
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Cwrdd tu fas y sinema: 12:00yp
Ffilm yn gorffen tua: 3:30yp

*Bydd angen snacs neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn