Ysgol Gatholig Cardinal Newman

Ysgol Gatholig Cardinal Newman 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gatholig Cardinal Newman YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Tenius Bwrdd
15:00 - 16:30
Gwneud Ffilmiau
15:00 - 16:30
Dydd Mawrth
Lluniad llyfr Comig
15:00 - 16:30
Gwallt a Harddwch
15:00 - 16:30
Dydd Mercher
Colur Theatraidd
15:00 - 16:30

Darpariaeth Gwyliau

Aladdin - New Theatre Cardiff
Bus will leave Cardinal Neaman at 17:30 to arrive for the Aladdin show start at 19:00 and approx. return 21:30.

Please fetch Drinks & Snacks. There is a shop onsite if your child would like to purchase items (however the shop is very expensive)
Dosbarth Llawn
Ice Skating - Cardiff Castle
Ice Skating @ Cardiff Castle - Please wrap up warm and remember your socks. There is food stalls at the Castle grounds, if you wish to purchase anything please bring money
Depart from School at 15:15
Return to School at approx 19.00
Dosbarth Llawn