Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Gyfun Aberpennar – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Aberpennar YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Grŵp Gofalwyr Ifanc
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 1:25-2:00
Dylunio Ffasiwn
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Gwaith Cartref
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Clwb Dungeons & Dragons
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Dydd Mawrth
Bore Bwrdd Tenis
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 8:00-8:45
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Clwb Creu Ffilm
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Cyflwyno Radio a DJ
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Coginio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 15
Dydd Mercher
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Arlunio Cartŵn
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Gyrru
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:45
Dydd Gwener
Bore Bwrdd Tenis
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 8:00-8:45

Darpariaeth Gwyliau

Trip i Drayton Manor
Parc Drayton Manor

Bws yn gadael MACS: 7:45yb
Bws yn dychwelyd i MACS tua: 6:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Trip i'r Sw
Sw Bryste

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 8:00yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 5:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm Principality, Caerdydd

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 12:00yp
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 5:45yh

*Gwisgwch dillad addas a dod a pecyn bwyd a diod am y ddiwrnod neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Cartio
Llandow, Cowbridge

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 10:30yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 2:00yh

*Gwisgwch dillad addas ac ddigon o snacs am y ddiwrnod.
Dosbarth Llawn
Sinema a Bowlio Deg (Grwp Gofalwyr Ifanc)
Ten Pin, Nantgarw

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 10:30yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 4:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd a diod neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Gweithgaredd yr URDD
Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 10:00yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 4:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd.
Ychwanegu i’r Fasged