Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Gyfun Aberpennar – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Aberpennar YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Grwp Golfalwyr Ifanc
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Dylunion Ffasiwn
Mountain Comprehensive School 3:00-4:45
Gwallt a Harddwch
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Clwb Codio Cyfrifiaduron
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Clwb Gwaith Cartref
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Dydd Mawrth
Galw Heibio
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Creu Ffilm
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Cyflwyno Radio a DJ
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Dydd Mercher
Galw Heibo
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Arlunio Cartwns
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Clwb Hud a Lledrith
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45
Gwersi Gyrru
Mountain Ash Comprehensive School 3:00-4:45

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Iâ
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 3.00yh

Pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
Go Cartio
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 2.00yh

Pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri