Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Gyfun Aberpennar – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Aberpennar YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Young Carers Group
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Fashion Design
Mountain Comprehensive School 3:15-4:45
Hair & Beauty
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Computer Coding Club
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Homework Club
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Dungeons & Dragons Club
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Dydd Mawrth
Drop-In
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Movie Making
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
DJ & Radio Presenting
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Dydd Mercher
Drop-In
Mountain Ash Comprehensive School 1.20-2.00pm
Cartoon Drawing
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Magic Club
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45
Driving Lessons
Mountain Ash Comprehensive School 3:15-4:45

Darpariaeth Gwyliau

Trip i Drayton Manor
Parc Drayton Manor

Bws yn gadael MACS: 7:45yb
Bws yn dychwelyd i MACS tua: 8:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Trip i'r Sw
Sw Bryste

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 8:00yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 5:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm Principality, Caerdydd

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 12:00yp
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 5:45yh

*Gwisgwch dillad addas a dod a pecyn bwyd a diod am y ddiwrnod neu arian am yr un peth.
Cartio
Llandow, Cowbridge

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 10:30yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 2:00yh

*Gwisgwch dillad addas ac ddigon o snacs am y ddiwrnod.
Sinema a Bowlio Deg (Grwp Gofalwyr Ifanc)
Ten Pin, Nantgarw

Bws yn gadael MACS (Clwb Bowls): 10:30yb
Bws yn dychwelyd i MACS (Clwb Bowls) tua: 4:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd a diod neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn