Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Gyfun Aberpennar 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Aberpennar YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Llun Cartwn
15:00 - 16:30
Gwallt a Harddwch
15:00 - 16:30
Dosbarth Llawn
Cyflwyno radio / djing
15:00 - 16:30
Dydd Mercher
Gyrru
15:00 - 16:30
Sglefrfyrddio
15:00-16:30
Dosbarth Llawn
Rhedeg am Ddim
15:00 - 16:30

Darpariaeth Gwyliau

Cerdded Ceunant
Caerdydd Gwefre
Clwb Bowlio Mount Codi Bysiau - 12:00 a dychwelyd 16:45 - 17:00
Bowling
Bus Pick up - Mount Bowl Club at 11:00 to be in Nantgarw for 12 & Return transport at 16:00