Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Bryn Celynnog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Adain Ieuenctid / Youth Wing 1:20 - 1:55
Clwb Creu Ffilm
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Animeiddio
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Pêl-droed Merched
Cae 3G / 3G Pitch 2:55 - 4:25
Dydd Mercher
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Adain Ieuenctid / Youth Wing 1:20 - 1:55
Coginio
Adran Coginio / Cookery Dept 2:55 - 4:55
Creu Gemwaith
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Dydd Gwener
Dylunio Ffasiwn
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25

Darpariaeth Gwyliau

Taith i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 8:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 7:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Syrffio
Rest Bay, Porthcawl

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 9:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 4:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Nofio
Lido, Parc Ynysanharad

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 12:00yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 2:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Taith i'r Traeth
Bae Caswell, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 4:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 11:25yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 6:00yh

*Bydd angen arian poced.
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Bws yn gadael Ysgol Bryn Celynnog: 12:00yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Bryn Celynnog: 5:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.