Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Mae Rhaglen Tymor yr Hydref yn redeg o Ddydd Llun 27ain o Fedi i Ddydd Mercher 8fed o Ragfyr

 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Bryn Celynnog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Arlunio Cartŵn (Bl 7 Yn Unig)
2.55pm - 4.25pm
Dydd Mercher
Coginio (Bl 8 Yn Unig)
3.00pm - 4.45pm

Darpariaeth Gwyliau

Taith i Zip World!
Zip World Tower (Rhigos, Hirwaun)

Ydych chi'n hoffi antur?

Ymunwch a ni ar daith anhygoel gan gynnwys Phoenix - llinell sip eistedd cyflymaf y byd!

Darllenwch y cyfyngiadau hyn yn ofalus:
Pwysau - Min 25kg / Max 120kg
Uchder - Min 1.2m / Max 2m
Rhaid i esgidiau orchuddio bysedd traed a darparu cefnogaeth ffer - dim sandalau!

Bws yn Gadael: 10.15am
Bws yn Dychwelyd: 3.15pm

Bydd angen pecyn bwyd a diod.
Pobi Calan Gaeaf! (Ar Zoom)
1.00pm - 3.00pm

Ymunwch a ni ar Zoom am brynhawn o bobi i ddathlu Calan Gaeaf!

Darperir yr holl gynhwysion yn rhad ac am ddim - casglwch nhw o Dderbynfa yr Ysgol ar Ddydd Iau 21ain o Hydref.

Cynghorir goruchwyliaeth oedolyn.
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema a Bowlio Deg
Showcase Cinemas & TenPin, Nantgarw

Bws yn Gadael: 10.45am
Bws yn Dychwelyd: 4.00pm

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.