Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6ed o Ragfyr

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Bryn Celynnog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Adain Ieuenctid / Youth Wing 1:20 - 1:55
Clwb Creu Ffilm
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Ychwanegu i’r Fasged
Animeiddio
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Ychwanegu i’r Fasged
Pêl-droed Merched
Ystafell Newid y Neuadd Chwaraeon / Sports Hall Changing Room 2:55 - 4:25
Ychwanegu i’r Fasged
Celf Graffiti
Adain Ieuenctid / Youth Wing 5:00 - 7:00
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Adain Ieuenctid / Youth Wing 1:20 - 1:55
Coginio
Adran Coginio / Cookery Dept 2:55 - 4:55
Dosbarth Llawn
Creu Gemwaith
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Ychwanegu i’r Fasged
Rhedeg Rhydd
Y Gampfa / Gymnasium 5:00 - 6:30
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Gwener
Dylunio Ffasiwn
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:55 - 4:25
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.