Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Bryn Celynnog yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Liam Jones ar 07887450714 neu’ch CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Youth Wing 1:20-1:55
Clwb Creu Ffilm
Youth Wing 2:55-4:25
Arlunio Llyfr Comig
Youth Wing 2:55-4:25
Dydd Mercher
Prosiect Gwallt a Harddwch
On School Site 9:00-10:00
Coginio
Cookery Class 2:55-4:55
Dydd Gwener
Dylunio Ffasiwn
Youth Wing 2:55-4:55

Holiday Provision

Trip Comic Con
Motorpoint Arena, Caerdydd
Bws yn Gadael: 10:30yb
Bws yn Dychwelyd: 3:15yp

*Angen pecyn bwyd neu arian poced.