Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Bryn Celynnog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Youth Wing / Adain Ieuenctid 1:20-1:55
Clwb Creu Ffilm
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:55-4:25
Arlunio Llyfrau Comig
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:55-4:25
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (CA5)
Youth Wing / Adain Ieuenctid 1:20-1:55
Dydd Mercher
Coginio
Cookery Class / Ystafell Coginio 2:55-4:55
Dydd Gwener
Dylunio Ffasiwn
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:55-4:25

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.