Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Crafft Siwgr
15:15 - 16:30
Dosbarth Llawn
Clwb Ymlacio
15:15 - 16:30
Dydd Mercher
Trawsffit
15:15 - 16:30
Lluniad LLyfr Comig
15:15 - 16:30
Dydd Iau
Clwb Celf
Art Room / Ystafell Celf 15:15-16:30
Dosbarth Llawn
Merched yn Paffio
15:15 - 16:30

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.