Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Bydd rhaglen Tymor yr Haf Cwm Rhondda yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg Mai – Dydd Gwener 12fed Gorffennaf

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Rhys Hopkins ar TBC.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Celf a Chrefft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Pel-droed
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Mercher
Clwb Ymlacio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30
Bushcraft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Iau
Crefft Siwgr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30
Clwb Creu Ffilm
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30

Darpariaeth Gwyliau

Nofio
LC2 Abertawe

Amseroedd i'w Gadarnhau

*Angen gwisg nofio, tywel ac £1 am y loceri. Pecyn bwyd neu arian ar gyfer lluniaeth.
Archebwyd eisoes
Dosbarth Llawn