Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

ysgol gyfun cwm rhonddaysgol gyfun cwm rhonddaAm fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Stuart Sneddon ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Crefft Siwgr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dosbarth Llawn
Celf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Mercher
Clwb Ymlacio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Crossfit
On School Site - Sports Hall / Ar Safle'r Ysgol - Neuadd Chwaraeon 3:15-4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Sgiliau'r Awyr Agored
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dosbarth Llawn
Celf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:3
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.