Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Bushcraft
YGCR 15:15 -16:30
Dosbarth Llawn
Amlchwaraeron
Sports Hall - YGCR 15:15 - 16:30
Clwb Gemau Bwrdd (Blwyddyn 10 yn unig)
Chelsea's Office 15:15 - 16:30
Dydd Mawrth
Special FX
YGCR 15:15 - 16:30
Dydd Mercher
Clwb Chrefft y Ymlacio
Chelsea's Room 15:15 - 16:30
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.