Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Celf a Chrefft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Pel-droed
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Mercher
Clwb Ymlacio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30
Bushcraft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Iau
Crefft Siwgr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30
Clwb Creu Ffilm
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3.15-4.30

Darpariaeth Gwyliau

Nofio
LC2, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Cwm Rhondda: 10:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Cwm Rhondda tua: 4:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Taith i'r Traeth
Traeth Aberafan

Bws yn gadael Ysgol Cwm Rhondda: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Cwm Rhondda tua: 4:15yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Ychwanegu i’r Fasged
Taith i Drayton Manor
Parc Thema Drayton Manor, Birmingham

Bws yn gadael Ysgol Cwm Rhondda: 8:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Cwm Rhondda tua: 8:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced. Gwisgwch dillas addas.
Ychwanegu i’r Fasged
Trip Siopa a Sinema
McArthur Glen, Penybont

Bws yn gadael Ysgol Cwm Rhondda: 10:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Cwm Rhondda tua: 5:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Ychwanegu i’r Fasged
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Cwm Rhondda: 12:05yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Cwm Rhondda tua: 5:30yh

*Bydd angen arian poced.
Ychwanegu i’r Fasged