Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

ysgol gyfun cwm rhonddaysgol gyfun cwm rhonddaAm fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu CYOC Stuart Sneddon ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Crefft Siwgr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dosbarth Llawn
Celf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Mercher
Clwb Ymlacio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Crossfit
On School Site - Sports Hall / Ar Safle'r Ysgol - Neuadd Chwaraeon 3:15-4:30
Dydd Iau
Sgiliau'r Awyr Agored
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Celf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:3
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Nofio LC2
Bydd y bws yn gadael Ysgol Gyfun Cwm Rhondda am: 10:30yb. Bydd y bws yn dychwelyd I Ysgol Gyfun Cwm Rhondda am: 4:30yp. Bydd angen pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel ac £1 am locer.
Ychwanegu i’r Fasged
Parti Calan Gaeaf - The Pop Factory
Bydd angen i chi wneud eich ffordd eich hun i ' r digwyddiad. Dewch ag arian am lluniaeth os gwelwch yn dda. Bydd y digwyddiad yn gorffen am 8:00yh.
Ychwanegu i’r Fasged