Ysgol Gyfun Garth Olwg

Bydd rhaglen Tymor yr Haf Garth Olwg yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg Mai – Dydd Gwener 12fed Gorffennaf

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Sesiynau Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:10-1:55
Dydd Mawrth
Pyrography (Llosgi Pren)
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Mercher
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:10-1:55
Crefft Siwgr
Cookery Class / Ystafell Coginio 3:00-4:30
Archebwyd eisoes
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Dylunio Ffasiwn
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Archebwyd eisoes

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia
Parti Nos Wener yn Arena Viola Caerdydd!

Bws yn gadael yr ysgol: 6:45yp
Bwd yn dychwely i'r ysgol: 10:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri.
Archebwyd eisoes
Dosbarth Llawn
Paintballing
Taskforce, Cowbridge

Bws yn gadael yr ysgol: 9:45yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:30yp

*Bydd angen pecyn bwyd. Gwisgwch dillad hen a esgidiau addas.
Archebwyd eisoes
Dosbarth Llawn