Ysgol Gyfun Garth Olwg

Ysgol Gyfun Garth Olwg – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Garth Olwg YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Sesiynau Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:10-1:55
Dydd Mawrth
Pyrography (Llosgi Pren)
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Mercher
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:10-1:55
Crefft Siwgr
Cookery Class / Ystafell Coginio 3:00-4:30
Dydd Iau
Dylunio Ffasiwn
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia
Parti Nos Wener yn Arena Viola Caerdydd!

Bws yn gadael yr ysgol: 6:45yp
Bwd yn dychwely i'r ysgol: 10:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri.
Dosbarth Llawn
Taith i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 8:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 7:15yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Dosbarth Llawn
Syrffio
Rest Bay, Porthcawl

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:15yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Nofio
Lido, Parc Ynysanharad

Cwrdd tu fas y Lido am 12:30yp.
Gweithgaredd yn gorffen am 2:00yp.

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Taith i'r Traeth
Bae Caswell, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 9:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:45yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Y Ddraenen Wen: 11:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Y Ddraenen Wen: 5:45yh

*Bydd angen arian poced.
Ychwanegu i’r Fasged
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 12:15yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:45yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Dosbarth Llawn