Ysgol Gyfun Garth Olwg

Bydd rhaglen YEPS Garth Olwg am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 17eg – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu’ch CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

*Yn anffodus mae’r trip nofio wedi cael ei ganslo ar Ddydd Gwener Tachwedd 7fed. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a YEO Shauna new CYOC Hannah.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
Room B21 1:10-1:55
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid Iau (9-11 Bl Oed)
Garth Olwg Youth Centre 3:30-4:45
Dydd Mercher
Drws Agored
Room B21 1:10-1:55
Crefft Siwgr
Cookery Class 3:00-4:30
Dydd Iau
Animeiddio
Sixth Form Common Room 3:00-4:30
Dydd Gwener
Nofio (26/10 a 7/12)
Cardiff International Pool 3:00-6.45

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.