Ysgol Gyfun Garth Olwg

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Garth Olwg yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu’ch CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

*Bws yn gadael yr ysgol at 3:00 ac yn dychwelyd nol at 6:45. Angen gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
Room B21 1:10-1:55
Dydd Mawrth
Clwb Ffilm
On School Site 3:00-4:30
Dydd Mercher
Drws Agored
Room B21 1:10-1:55
Crefft Siwgr
Cookery Class 3:00-4:30
Dydd Iau
Arlunio Llyfr Comig
On School Site 3:00-4:30
Dydd Gwener
Ymlacio Plant
On School Site 12:00-3:00
Nofio (Dechrau Chwefror 22ain)*
Cardiff International Pool 3:00-6:45

Holiday Provision

Taith i'r Sinema a Siopa
Parc Adwerthol McArthur Glen
Bws yn gadael yr ysgol: 9:45yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 5:15yp

*Bydd angen arian poced.
Taith i Longleat
Parc Saffari, Warminster
Bws yn gadael yr ysgol: 8:15yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:45yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod ac arian poced.
Trampolino
Go Air, Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:45yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod ac £1 ar gyfer y loceri.
Bowlio Deg
Nantgarw
Bws yn gadael yr ysgol: 5:15yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:50yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.