Ysgol Gyfun Gatholig Rhufeinig Cardinal Newman

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Cardinal Newman yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Tracy Webster ar 07557082887 neu’ch CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
On School Site 1:20-2:00
Yu-Gi-Oh
On School Site 3:00-4:30
Tenis Bwrdd
On School Site 3:00-4:30
Gyrru (16+ yn Unig)
On School Site 3:15-4:45
Dydd Mawrth
Byrddau Graffiti
On School Site 1:20-2:00
Animeiddio
On School Site 3:00-4:30
Dydd Mercher
Drws Agored - Meddylfryd
On School Site 1:20-2:00
Clwb Creu Ffilm
On School Site 3:00-4:30
Judo
On School Site 3:00-4:30
Dydd Iau
Drws Agored
On School Site 1:20-2:00
Dydd Gwener
Needlecraft
On School Site 1:20-2:00
Drws Agored
On School Site 1:20-2:00

Holiday Provision

Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 2:30yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian, gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri.
Ystafelloedd Dianc
Ystafelloedd Dianc Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:15yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
Bws yn gadael yr ysgol: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 5:00yp

*Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas. Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.
Trip i'r Sinema
Sinema Showcase Nantgarw
Cwrdd: 12:00pm
Gorffen: 4:00pm

Ni ddarparwyd trafnidiaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn. Gwnewch eich ffordd eich hun i'r sinema os gwelwch yn dda. Gall yr amseroedd amrywio.

*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd.