Ysgol Gyfun Mountain Ash

Bydd rhaglen YEPS Mountain Ash am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 17eg – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu’ch CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Dylunio Ffasiwn
On School Site 3:15-4:30
Mindfulness
On School Site 3:15-4:30
Clwb Gwaith Cartref
On School Site 3:15-4:30
Dydd Mawrth
Drws Agored
On School Site 1:30-2:00
Clwb Creu Ffilm
On School Site 3:15-4:30
Dawnsio gyda Becky
School Gym 3:00-6:00
Dydd Mercher
Arlunio Cartŵns
On School Site 3:15-4:30
Clwb Gemau
On School Site 3:00-4:30
Gyrru
On School Site 3:15-4:30

Holiday Provision

Trip i Winter Wonderland
Bws yn gadael MACS at 4yp, yn dychweled i Clwb Bowls Mountain Ash at 8:45yp.
Trip i Winter Wonderland
Bws yn gadael MACS at 4yp, yn dychweled i Clwb Bowls Mountain Ash at 8:45yp.