Ysgol Gyfun Mountain Ash

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn MACS yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu’ch CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Dylunio Ffasiwn
On School Site 3:15-4:30
Clwb Gwaith Cartref
On School Site 3:15-4:30
Dydd Mawrth
Drws Agored
On School Site 1:30-2:00
Clwb Brecwast - Tenis Bwrdd
On School Site 8:00-9:00
Clwb Creu Ffilm
On School Site 3:15-4:30
Dydd Mercher
Arlunio Cartŵns
On School Site 3:15-4:30
Clwb Gemau
On School Site 3:15-4:30
Gyrru
On School Site 3:15-4:30
Dydd Gwener
Clwb Brecwast - Tenis Bwrdd
On School Site 8:00-9:00

Holiday Provision

Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
Bws yn gadael Clwb Bowls Aberpennar: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Glwb Bowls Aberpennar: 2:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri. Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.
Nofio
LC Abertawe
Bws yn gadael Clwb Bowls Aberpennar: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Glwb Bowls Aberpennar: 4:00yp

*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel a £1 am y loceri.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
Bws yn gadael Clwb Bowls Aberpennar: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Glwb Bowls Aberpennar: 5:30yp

*Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas. Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.
Trip i'r Sinema a Bowlio Deg
Sinema Showcase Nantgarw
Bws yn gadael Clwb Bowls Aberpennar: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Glwb Bowls Aberpennar: 5:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.