Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gyfun Rhydywaun – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Rhydywaun YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Mewn
YEPS office
Celf
Art Room 3.00 - 4.15pm
Ychwanegu i’r Fasged
Gwersi Gyrru
3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mawrth
Galw Mewn
YEPS office
Celf Cacennau
3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb Gweithgareddau
3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Gwneud Ffilm
3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Warhammer
3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Winter Wonderland Caerdydd
Bws yn gadael: 3.15yh
Bws yn dychwelyd: tua 8.30pm (dibynnu ar traffig)
Dewch â dillad i’r ysgol i newid
Wear warm suitable clothing - no long scarfs allowed / Gwisgwch dillad addas a chynnes – ni chaniateir sgarffiau hir
Dewch âg arian poced a / neu pecyn bwyd i’r gweithgaredd
Cewch un awr i fwynhau’r reidiau a’r stondinau yn annibynol ar ôl y sglefrio iâ
Dosbarth Llawn