Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gyfun Rhydywaun – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Rhydywaun YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drop in
YEPS office
Art
Art Room 3.00 - 4.15pm
Driving Skills
3.00 - 4.30pm
Dydd Mawrth
Drop in
YEPS office
Cake Art
3.00 - 4.30pm
Year 7 activity club
3.00 - 4.30pm
Film making
3.00 - 4.30pm
Warhammer
3.00 - 4.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Cerdded Ceunant
Cerdded Ceunant

Bws yn gadael Ysgol Rhydywaun: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Rhydywaun tua: 5:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac dillad addas.
Trip i'r Sw
Sw Bryste

Bws yn gadael Ysgol Rhydywaun: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Rhydywaun tua: 6:30yh

*Bydd angen cinio neu arian ar gyfer cinio.
Rafftio Dwr Gwyn
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Rhydywaun: 12:45yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Rhydywaun tua: 5:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am loceri a cinio/arian poced.
Zip Wire
Y Wire, Chepstow

Bws yn gadael Ysgol Rhydywaun: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Rhydywaun tua: 2:30yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced os oes angen.
Nofio
LC2 Abertawe

Bws yn gadael YGR: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i YGR tua: 4:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am loceri a cinio/arian poced.