Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gyfun Rhydywaun – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Rhydywaun YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Galw Mewn
YEPS office
Celf Cacennau
3.00 - 4.30pm
Gwneud Ffilm
3.00 - 4.30pm
Warhammer
3.00 - 4.30pm
Dydd Mercher
Galw Mewn
YEPS office
Crochenwaith
Art Room 3.00 - 4.15pm
Pel-droed
3.00 - 4.00pm
Gwersi Gyrru
3.00 - 4.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.