Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Rhydywaun yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu’ch CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Celf/Paentio ac Arlunio
On School Site 3:00-4:30
Gwallt a Harddwch
On School Site 3:00 - 4:30
Dydd Mawrth
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Clwb Slime
On School Site 3:00-4:30
Crefft Siwgr
On School Site 3:00-4:30
Clwb DJ
On School Site 3:00 - 4:30
Warhammer
On School Site 3:00 - 4:30
Clwb Gwaith Catref
3:00-4:00
Dydd Mercher
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Dydd Iau
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Dydd Gwener
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00

Holiday Provision

Trip i'r Sinema
Sinema Blackwood
Bws yn gadael yr ysgol: 4:20yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 8:00yp

*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd.
Nofio
LC Abertawe
Bws yn gadael yr ysgol: 11:20yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 4:30yp

*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel a £1 am y loceri.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
Bws yn gadael yr ysgol: 10:50yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 5:15yp

*Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.
Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:20yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri. Bydd angen pecyn bwyd neu arian i brynu yr un peth.