Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd rhaglen YEPS Rhydywaun am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 17eg – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu’ch CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Celf/Paentio ac Arlunio
On School Site 3:00-4:30
Gyrru
On School Site 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Clwb Gemau
On School Site 3:00-4:30
Crefft Siwgr
On School Site 3:00-4:30
Free Running
On School Site 3:00-4:30
Gwallt a Harddwch (Blwyddyn 7 yn unig)
On School Site 3:00 - 4:30
Clwb DJ (Blwyddyn 7 yn unig)
On School Site 3:00 - 4:30
Dydd Mercher
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Dydd Iau
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00
Dydd Gwener
Drws Agored
On School Site 1:15-2:00

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.