Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun Treorci 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Martyn David ar 07880044440 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Treorci YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Bocsio
TCS 15:25 - 16:40
DJ a Chyflwyno Radio
TCS 15:25 - 16:40
Dydd Mercher
Clwb Codio / Gemau
TCS 15:25 - 16:40
Warhammer
TCS 15:25 - 16:40
Cynnal a Chadw Beiciau
TCS 15:25 - 16:40

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.