Ysgol Gyfun Treorci

Bydd rhaglen YEPS Treoci am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 24ain – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Martyn David ar 07880044440 neu’ch CYOC Rhian Forsey ar 07799132148.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
1 Harddwch
On School Site 3:25-4:55
4 Warhammer
On School Site 3:25-4:55
Meddylfryd
On School Site 3:25-4:55
1 Zumba
On School Site 3:25-4:55
Dydd Mercher
6 Clwb Creu Ffilm
On School Site 3:25-4:55
7 Crefft Siwgr
On School Site 3:25-4:55
Dydd Gwener
Gitâr
On School Site 1:30-3:30
1 Pêl-droed
On School Site 1:30-3:30
Clwb DJ
On School Site 1:30-3:30

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.