Ysgol Gyfun Treorci

Bydd rhaglen YEPS Treoci am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 24ain – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Martyn David ar 07880044440 neu’ch CYOC Rhian Forsey ar 07799132148.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
2 Harddwch
On School Site 3:25-4:55
4 Warhammer
On School Site 3:25-4:55
Meddylfryd
On School Site 3:25-4:55
1 Zumba
On School Site 3:25-4:55
Dydd Mercher
7 Clwb Creu Ffilm
On School Site 3:25-4:55
6 Crefft Siwgr
On School Site 3:25-4:55
Dydd Gwener
Gitâr
On School Site 1:30-3:30
2 Pêl-droed
On School Site 1:30-3:30
3 Clwb DJ
On School Site 1:30-3:30

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.