Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun Treorci – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Martyn David ar 07880044440 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Treorci YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Harddwch
Block 10, Room 69 3:25 - 4:55
Drymio Affricanaidd
Block 5, Room 36 3:25 - 4:55
Dydd Mercher
Warhammer
Block 2 canteen 3:25 - 4:55
Crefft Siwgr
Block 10, Room 62 3:25 - 4:55
Dosbarth Llawn
Dydd Gwener
Clwb DJ
Block 1 canteen 1:30 - 3:00
Celf Ewinedd
Block 10, Room 69 1:30 - 3:00
Dosbarth Llawn
Bocsio
Gym / Gampfa 1:30 - 3:00
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.