Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun Treorci – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Martyn David ar 07880044440 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Treorci YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Harddwch
In School / Yn yr Ysgol 3:25 -4:55
Dosbarth Llawn
Dydd Mercher
Warhammer
In School / Yn yr Ysgol 3:25 - 4:55
Ychwanegu i’r Fasged
Crefft Siwgr
In School / Yn yr Ysgol 3:25 - 4:55
Dosbarth Llawn
Dydd Gwener
Clwb DJ
In School / Yn yr Ysgol 1:30 - 3:30
Ychwanegu i’r Fasged
Codi Hwyl
In School / Yn yr Ysgol 2:00 - 3:30
Ychwanegu i’r Fasged
Celf Ewinedd
In School / Yn yr Ysgol 1:30 - 3:30
Ychwanegu i’r Fasged
Rygbi
In School / Yn yr Ysgol 1:30 - 3:30
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Nofio LC2
Bydd y bws yn gadael Treorchy Comprehensive am: 9:55yb. / Bydd y bws yn dychwelyd I Treorchy Comprehensive am: 4:30yp. Bydd angen pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel ac £1 am locer.
Parti Calan Gaeaf - The Pop Factory
Bydd y bws yn gadael Ferndale Community School am: 5:15yh. Bydd y bws yn dychwelyd I Pencelli Lay-By, Treorchy am: 8:45yh. Dewch ag arian am luniaeth os gwelwch yn dda.
Ychwanegu i’r Fasged