Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Cwm Rhondda yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu’ch CYOC Hayley Manns ar 07824496421.

Ar ol Ysgol
Dydd Mercher
Ymlacio
On School Site 3:15-4:30
Dydd Iau
Crefft Siwgr
On School Site 3:15-4:30
Celf a Chrefft/Peintio ac Arlunio
On School Site 3:15-4:30

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.