Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Bydd rhaglen YEPS Cwm Rhondda am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 17eg – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Chelsea Edwards ar 07769164715 neu’ch CYOC Hayley Manns ar 07824496421.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Effeithiau Arbennig/Colur Theatraidd
TBC 3:15-4:30
Dydd Iau
Crefft Siwgr
TBC 3:15-4:30
Celf a Chrefft/Peintio ac Arlunio
TBC 3:15-4:30

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.