Ysgol Gyfun Y Pant

Ysgol Gyfun Y Pant 

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Kelsey Stevens ar 07384537280 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Y Pant YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Animeiddiad gyda Turnip Starfish
Canteen 2.50pm-4.20pm
Dosbarth Llawn
Dydd Mercher
Gwneud Ffilmiau
TBC 2.50pm-4.20pm
Dosbarth Llawn
Dydd Gwener
Pyrograffeg
Art Room 2.50pm-4.20pm
Dosbarth Llawn
Cynhesach
Canteen 2.50pm-4.20pm
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Wonderland Gaeaf Caerdydd
Bydd y bws yn y maes parcio a bydd yn gadael yr ysgol am 3.15pm. Gwisgwch ddillad addas i gadw'n gynnes, mae menig yn hanfodol. Bydd gennych amser i newid yn yr ysgol cyn cyrchu'r bws. Mae sglefrio iâ AM DDIM, ond os hoffech gael mynediad i unrhyw un o'r reidiau neu'r allfeydd bwyd, bydd angen arian. Byddwch yn dychwelyd i'r ysgol am oddeutu 8.00pm.
Dosbarth Llawn