Ysgol Gyfun Y Pant

Ysgol Gyfun Y Pant – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Kelsey Stevens ar 07384537280 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Y Pant YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Kelsey's Office / Swyddfa Kelsey 1:10-1:50
Nofio
Llantrisant Leisure Centre / Canolfan Hamdden Llantrisant 2:50-4:50
Ffitrwydd a Badminton
Llantrisant Leisure Centre / Canolfan Hamdden Llantrisant 2:50-4:50
Squash a Ffitrwydd
Llantrisant Leisure Centre / Canolfan Hamdden Llantrisant 2:50-4:50
Ffasiwn/Ffabrig/Argraffu a Dylunio
Canteen / Ffreutur 2:50-4:20
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Kelsey's Office / Swyddfa Kelsey 1:10-1:50
Dydd Mercher
Grwp LGBTQ+
Computer Room / Ystafell Cyfrifiadur 1:10-1:50
Clwb Creu Ffilm
Canteen / Ffreutur 2:50-4:20
Creu Gemwaith
Main Hall / Prif Neuadd 2:50-4:20
Dydd Gwener
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Kelsey's Office / Swyddfa Kelsey 1:10-1:50
Pyrography
Art Room / Ystafell Celf 2:50-4:20
Warhammer
Canteen / Ffreutur 2:50-4:20

Darpariaeth Gwyliau

Golff Crazy Treetop
Golff Crazy Treetop, Caerdydd

Bws yn gadael Y Pant: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 3:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Dosbarth Llawn
Trip i Sw Bryste
Sw Bryste

Bws yn gadael Y Pant: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 5:30yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Dosbarth Llawn
Trip i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Y Pant: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 5:30yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Dosbarth Llawn
Tag Laser
Parc Gwledig Cwm Dar, Aberdar

Bws yn gadael Y Pant: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 4:30yp

*Bydd angen dillad hen ac esgidiau addas.
Dosbarth Llawn
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Y Pant: 11:30yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 6:00yh

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced os oes angen.
Dosbarth Llawn
Taith i'r Traeth
Taith i'r Traith, Aberafan

Bws yn gadael Y Pant: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 4:30yp

*Bydd angen cinio, diod, gwisg nofio, tywel ac arian poced os oes angen.
Dosbarth Llawn
Comic Con
Comic Con, Llundain

Bws yn gadael Y Pant: 8:15yb
Bws yn dychwelyd i Y Pant tua: 8:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd, diod a arian poced.
Dosbarth Llawn