Ysgol Gyfun Y Pant

Ysgol Gyfun Y Pant – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Kelsey Stevens ar 07384537280 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Y Pant YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
YEPS Office / Swyddfa Office 1.10pm-1.50pm
Animeiddio
Food Hall / Ty Bwyta 2.50pm-4.20pm
Ychwanegu i’r Fasged
Paffio
Gym / Campfa 3.00pm-4.00pm
Dosbarth Llawn
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
YESP Office / Swyddfa YEPS 1.10pm-1.50pm
Dydd Mercher
Grwp LHDTQ
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1.10pm-1.50pm
Clwb Creu Ffilm
G1 2.50pm-4.20pm
Ychwanegu i’r Fasged
Sgiliau Syrcas
Gym / Campfa 2.50pm-4.20pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Gwener
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1.10pm-1.50pm
Warhammer
Canteen / Ffreutur 2.50pm-4.20pm
Ychwanegu i’r Fasged
Pyrography
Art Room / Ystafell Celf 2.50pm-4.20pm
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Traith Sinema & Siopa
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 5.00yh
Mae angen arian poced

Dosbarth Llawn
Trip Gwyl y Gaeaf
"Bws yn Gadael: 3.00yh
Bws yn Dychwelyd: 8.30yh
Mae angen arian poced
"
Ychwanegu i’r Fasged