Ysgol Gymuedol Aberdâr

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn YG Aberdâr yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’chYEO Beth Parsons ar 07769164593 neu’ch CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
AF01 1:25-2:00
Ffasiwn a Ffabrig
Textiles Room 3:00-4:30
Coginio
Cookery Room AF02 3:00-4:30
Gwaith Pren
DT Room AF05 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Codio a Rebotics
TBC 3:00-4:30
Dydd Mercher
Drws Agored
AF01 1:25-2:00
Gwallt a Harddwch
Atrium 3:00-4:30
Clwb Gwyddbwyll
TBC 3:00-4:30
Deifio
Sobells Sports Centre 3:00-4:30
Academi Datblygu Gemau
TBC 3:00-5:00
Dydd Iau
Coginio
Cookery Room AF02 3:00-4:30
Clwb Dysgu Super
Computer Room Ground Floor 3:00-4:30
Paentio ac Arlunio
Atrium 3:00-4:30
Dydd Gwener
Cefnogaeth Mindfulness
AF01 3:00-4:30

Holiday Provision

Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
*Bydd angen gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri.
Trip i'r Sinema
Sinema Blackwood
*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd.
Nofio
LC Abertawe
*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel a £1 am y loceri.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
*Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.