Ysgol Gymuned Aberdâr

Ysgol Gymuned Aberdâr 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 652556 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Aberdâr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Coginio
ACS 3-4.30pm
Dosbarth Llawn
Clwb Hud
ACS 3.00 - 4.30pm
Dydd Mawrth
Clwb Hud 8
ACS 3.00 - 4.30pm
Teganau ffidil 'Allsortz', gwneud sleidiau, gemau a mwy'
ACS 3.00 - 4.30pm
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Michael Sobellls Mynediad i'r Gampfa
Michael Sobells 3.00-4.30pm
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Peli paent
Peli paent yn y Bont-faen. Dewch i ymuno mewn hwyl a gemau peli paent blêr. Dewch â newid dillad ac esgidiau fel Y BYDDWCH YN CAEL DIRTY yn y goedwig. Codi o'r ysgol 11.50am yn dychwelyd tua 5.30pm
Dosbarth Llawn
Go Cartio
Pwy fyddai'n hoffi bod y Lewis Hamilton nesaf? Dewch i ymuno â ni ar daith i TeamSport Caerdydd. Codi o'r ysgol am 3pm a dychwelyd i'r ysgol tua 7pm
Dosbarth Llawn