Ysgol Gymuned Aberdâr

Ysgol Gymuned Aberdâr – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 652556 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Aberdâr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drop in Sessions
YEPS office
Cookery
AF02 - Cookery Room 3.00pm - 4.30pm
Woodwork (Every other week)
AF05 - DT room 3.00 - 4.30pm
Archery
Sports Hall 3.00pm - 4.00pm
Textiles
AF09 - Please see Mrs Pugh 3.00 - 4.30pm
Dydd Mercher
Drop in
YEPS room
Slime Club
AF02 - Cookery Room 3.00 - 4.30pm
Gym Access
Sobells Fitness Suite 3.00 - 4.00pm
Art
Atrium 3.00 - 4.30pm
Dydd Iau
Drop in
YEPS office
Special Effects make up
Atrium 3.00 - 4.15pm 1st half term (6 weeks)
Hair & Beauty
Atrium 3.00 - 4.15pm 2nd Half term (5 weeks)
Film Club
Atrium 3.00 - 4.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Cerdded Ceunant
Cerdded Ceunant

Bws yn gadael Ysgol Aberdar: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Aberdar tua: 4:30yp

*Bydd angen cinio, diod ac dillad addas.
Zip Wire
Y Wire, Chepstow

Bws yn gadael Ysgol Aberdar: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Aberdar tua: 2:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced os oes angen.
Cartio
Llandow, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Aberdar: 10:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Aberdar tua: 2:30yp

*Gwisgwch dillad addas os gwelch yn dda.