Ysgol Gymuned Aberdâr

Ysgol Gymuned Aberdâr – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Beth Parsons ar 01685 652556 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Aberdâr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Tecstiliau
Textiles Room / Ystafell Tecstiliau 3:00-4:30
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00-4:30
Gwaith Pren
DT Room / Ystafell DT AF05 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Dydd Mercher
Clwb Gwyddbwyll
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 1:25-2:00
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Rhedeg Rhydd / Parkour
Sports Hall / Neuadd Chwaraeon 3:00-4:30
Colur Theatr
Atrium / Atriwm 3:00-4:30
Dydd Iau
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00-4:30
Crochenwaith
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Gwener
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.