Ysgol Gymuned Aberdâr

Ysgol Gymuned Aberdâr 

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 652556 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Aberdâr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Clwb Ieuenctid Rhithwir (yn cynnwys Arlunio Cartwns gyda Turnip Starfish!)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm
Dydd Mawrth
Her 'Go Team' gydag Empire Fighting Chance
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Dydd Iau
Her 'Go Team' gydag Empire Fighting Chance
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.