Ysgol Gymuned Aberdâr

Ysgol Gymuned Aberdâr – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 652556 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Aberdâr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Mewn
YEPS office
Ffasiwn a Ffabric
AF09 - Please see Mrs Pugh
Ychwanegu i’r Fasged
Coginio
AF02 - Cookery Room 3.00pm - 4.30pm
Dosbarth Llawn
Gwaith Pren (Bob ail wythnos)
AF05 - DT room 3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mawrth
Codio & Roboteg
Please see Mr Hills for information
Dydd Mercher
Galw Mewn
YEPS room
Clwb gwyddbwyll
Please see Mr Hills for information
Clwb gweithgareddau Slim blwyddyn 7
AF02 - Cookery Room 3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Mynediad i'r Gampfa Canolfan Hamdden
Sobells Fitness Suite 3.00 - 4.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Celf
Atrium 3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Galw Mewn
YEPS office
Colur theatrig
Atrium 3.00 - 4.15pm 1st half term (6 weeks)
Ychwanegu i’r Fasged
Gwallt a harddwch
Atrium 3.00 - 4.15pm 2nd Half term (5 weeks)
Ychwanegu i’r Fasged
Gwneud Ffilm
Atrium 3.00 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Coginio
AF02 3.00- 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Go Cartio
Teamsports, Caerdydd

Bws yn Gadael: 12.00yh
Bws yn Dychwelyd: 3.15yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Dosbarth Llawn
Parc trampolîn Buzz
BUZZ, Caerdydd

Bws yn Gadael: 12.15yh
Bws yn Dychwelyd: 3.15yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Ychwanegu i’r Fasged