Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Gymuned Glynrhedynog – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Ferndale Community SchoolAm fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Ali Buck ar 07780491682 neu CYOC Stuart Sneddon ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Glynrhedynog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Clwb Codio Cyfridiaduron
On School Site / Yn y Ysgol 3:00 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Celf a Chrefft
On School Site / Yn y Ysgol 3:00 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00 - 4:15
Dosbarth Llawn
Paffio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00 - 4:15
Dosbarth Llawn
Gwaith Pren
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Gwallt a Harddwch
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00 - 4:15
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Nofio LC2
Bydd y bws yn gadael Ferndale Community School am: 9:55yb. / Bydd y bws yn dychwelyd I Ferndale Community School am: 4:30yp. Bydd angen pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel ac £1 am locer.
Dosbarth Llawn
Parti Calan Gaeaf - The Pop Factory
Bydd y bws yn gadael Ferndale Community School am: 5:30yh. Bydd y bws yn dychwelyd I Ferndale Community School am: 8:30yh. Dewch ag arian am luniaeth os gwelwch yn dda.
Ychwanegu i’r Fasged