Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Gymuned Glynrhedynog – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Ali Buck ar 07780491682 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Glynrhedynog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Clwb Codio Cyfridiaduron
On School Site / Yn y Ysgol 3:00 - 4:15
Celf a Chrefft
On School Site / Yn y Ysgol 3:00 - 4:15
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00 - 4:15
Paffio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:15
Dydd Iau
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio AF02 3:00 - 4:15
Gwaith Pren
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00 - 4:15
Gwallt a Harddwch
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00 - 4:15
Dawns
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00 - 4:15

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.