Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Gymuned Glynrhedynog – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Ali Buck ar 07780491682 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Glynrhedynog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Coginio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Zone Cerddoriaeth
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Pel-droed Merched
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Celf a Chrefft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dydd Iau
Coginio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Cymorth Cyntaf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Gwallt a Harddwch
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30
Dyluno Gwefan
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-4:30

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.