Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Gymuned Glynrhedynog 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Ali Buck ar 07780491682 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Glynrhedynog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Coginio - Blwyddyn 7
Cookery Room - Ferndale CS 15:00 - 16:15
Gymnasteg / Twmblo - Blwyddyn 7
Gym 15:00 - 16:15
Gwaith Coed - Blwyddyn 7
DT Workshop - FCS 15:00 - 16:15
Dydd Iau
Celf a Chrefft Uwchgylchu - Blwyddyn 8
Youth Centre - FCS 15:00 - 16:15
Freerunning - Blwyddyn 8
Gym - FCS 15:00 - 16:15
Hud - Blwyddyn 8
FCS 15:00 - 16:15

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.