Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Les Davies ar 07880044463 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Golff Crazy Treetop
Golff Crazy Treetop, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 3:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Taith i Sw Bryste
Sw Bryste

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 6:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Taith i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 5:30yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced.
Tag Laser
Parc Gwledig Cwm Dar, Aberdar

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 4:00yp

*Bydd angen dillad hen ac esgidiau addas.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 6:30yh

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced os oes angen.
Taith i'r Traeth
Taith i'r Traith, Aberafan

Bws yn gadael Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gymunedol Tonyrefail: 5:00yp

*Bydd angen cinio, diod, gwisg nofio, tywel ac arian poced os oes angen.