Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Les Davies ar 07880044463 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb DJ
Red Brick Main Hall / Prif Neuadd Brics Coch 3:00-4:30
Pyrography
C8 Art Room / Ystafell Celf C8 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Les' Office / Swyddfa Les 1:10-2:00
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Bowlio Deg
Rhondda Bowl 3:15-4:45
Dydd Iau
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Les' Office / Swyddfa Les 1:10-2:00
Ychwanegu i’r Fasged
Coginio
P3 Cookery Room / Ystafell Coginio P3 3:00-4:30

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.