Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb DJ
Old School Main Hall / Prif Neuadd Hen yr Ysgol 3.00pm-4.30pm
Pyrography
Art Room / Ystafell Celf 3.00pm-4.30pm
Dydd Mawrth
Coginio
Cookery Room 3.00pm-4.30pm
Dydd Mercher
Bowlio Deg
Rhondda Bowl 3.15pm-4.45pm
Dosbarth Llawn
Clwb \ffitrwydd
Tonyrefail Leisure Centre Gym 3.15pm-4.15pm
Dydd Iau
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1.10pm-2.00pm
Clwb Ieuentcid Iau
Old School Main Hall / Prif Neuadd Hen yr Ysgol 3.00pm-4.30pm
Clwb Ieuentcid Iau (Pyrography)
Old School Main Hall / Prif Neuadd Hen yr Ysgol 3.00pm-4.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.