Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Pyrograffeg
ROOM C8 3.00pm-4.30pm
Trefnu blodau
TBC 3.00pm-4.30pm
Dydd Mercher
Bowlio @ Rhondda Bowl
Rhondda Bowl 3.00pm-4.30pm
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Coginio
P1 3.00pm-4.30pm
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Rhyfelwyr Ninja
Bydd bws yn yr ysgol. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas. Mae bwyd a diodydd wedi'u cynnwys.
Dosbarth Llawn
Taith Parc Oakwood
Bydd y bws yn yr ysgol. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas. Mae angen cinio llawn, mae gwario arian yn ddewisol.
Dosbarth Llawn