Ysgol Gymunedol y Porth

Ysgol Gymunedol y Porth – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Carl Cooksey ar 07747485612 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol y Porth YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Clwb STEM
Technology Room / Ystafell Dechnoleg 14:40-16:10
Clwb Tecstilau
14:40-16:10
Dydd Mercher
Clwb Celf
Art Room / Ystafell Gelf 14:40-16:10
Clwb Tenis Bwrdd
14:40-16:10
Clwb Pel-Fasged
14:40-16:10
Dydd Iau
Crefft Siwgr
14:40-16:10
Rygbi Merched
14:40-16:10
Dydd Gwener
Clwb Pel-Droed
14:40-16:10

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.