Ysgol Gymunedol y Porth

Ysgol Gymunedol y Porth – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Carl Cooksey ar 07747485612 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol y Porth YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Crefft Siwgr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10
Clwb Creu Ffilm
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10
Cymorth Cyntaf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10
Dydd Mercher
Lunch Bunch
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 12:15-1:00
Dydd Iau
Badminton
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10
Celf a Chrefft
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10
Dydd Gwener
Pel-droed
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:40-4:10

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.