Ysgol Gymunedol y Porth

Ysgol Gymunedol y Porth 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Carl Cooksey ar 07747485612 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol y Porth YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Badminton
Sports Barn, PCS 14:45 - 16:00
Dydd Mawrth
Celf a Chrefft Uwchglychu
PCS 14:45 - 16:00
Dydd Mercher
Tenis Bwrdd
Studio - PCS 14:45 - 16:00
Dydd Iau
Pel-Droed
3G - PCS 14:45 - 16:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.