Ysgol Gymunedol y Porth

Ysgol Gymunedol y Porth – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Porth Community SchoolAm fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Carl Cooksey ar 07747485612 neu CYOC Stuart Sneddon ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol y Porth YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb Ieuenctid Iau
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mawrth
Clwb GTPM
On School Site / Yn y Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Coginio
On School Site / Yn y Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Celf
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Crefft Sigwr
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb Llysnafedd
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Rwgbi Merched
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Gwener
Pel-Droed
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 2:45 - 4:15
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Nofio LC2
Bydd y bws yn gadael Porth Community School am: 10:15yb. / Bydd y bws yn dychwelyd I Porth Community School am: 4:30yp. Bydd angen pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel ac £1 am locer.
Ychwanegu i’r Fasged
Parti Calan Gaeaf - The Pop Factory
Bydd angen i chi wneud eich ffordd eich hun i ' r digwyddiad. Dewch ag arian am lluniaeth os gwelwch yn dda. Bydd y digwyddiad yn gorffen am 8:00yh.
Ychwanegu i’r Fasged