Ysgol Hen Felin

Ysgol Hen Felin – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Enrichment Tuesdays
In School / Yn yr Ysgol 3:15 - 5:00
Dydd Iau
Enrichment Thursdays
In School / Yn yr Ysgol 3:15 - 5:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.