Ysgol Hen Felin

Ysgol Hen Felin – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Enrichment Tuesdays
In School / Yn yr Ysgol 3:15 - 5:00
Dydd Iau
Enrichment Thursdays
In School / Yn yr Ysgol 3:15 - 5:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.