Ysgol Llanhari

Ysgol Llanhari – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rhys James ar 07825675704 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Llanhari YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Club Addygiad
Room 3 / Ystafell 3 12.50pm-1.40pm
Cerflunio
Art Room / Ystafell Celf 3.00pm-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mawrth
Seswin Galw Heibio
Room 3 / Ystafell 3 12.50pm-1.40pm
Dydd Mercher
Animeiddio
Art Room / Ystafell Celf 3.00pm-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dawns
Gym / Campfa 3.00pm-4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Seswin Galw Heibio
Room 3 / Ystafell 3 12.50pm-1.40pm

Darpariaeth Gwyliau

Traith Sinema & Siopa
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 5.00yh

Mae angen arian poced