Ysgol Llanhari

Ysgol Llanhari 

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rhys James ar 07825675704 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Llanhari YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Ffotograffiaeth (yn defnyddio eich ffôn symudol)
Zoom-code sent by text/email after sign up 4.00pm-5.00pm
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid Rhithwir (yn cynnwys Dewiniaeth gyda Luke Bingham)
Zoom-Code sent by text/email sfter sign up 6.00pm-7.00pm
Dydd Mercher
Arlunio Cartwns gyda Turnip Starfish
Zoom-Code sent by text/email after sign up 4.00pm-5.00pm
Dydd Iau
Bocsio-Ymarfer Corff
Zoom-Code sent by text/email after sign up 4.00pm-5.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.