Ysgol Llanhari

Ysgol Llanhari 

Rhaglen Rhithwir Hydref 2021 – 20 o Fedi i 3ydd o Rhagfyr

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Llanhari YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Cynhyrchu Ffilm
Room 8 3.00pm-4.30pm
Dydd Mercher
Dylunio Cartwn gyda Turnip Starfish
Rm 8 3.00pm-4.30pm
Dydd Iau
Dawns
Neuadd Ganol 3.00pm-4.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.