Ysgol Llanhari

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Llanhari yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Rhys James ar 07825675704 neu’ch CYOC Caroline Wool ar 0769164717.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb Adolygiad
Room 3 12:50-1:40
Clwb Creu Ffilm
Room 8 3:30-5:00
Dydd Mawrth
Drws Agored
Room 8 12:50-1:40
Dydd Mercher
Dylunio Cartwns
Room 8 2:30-4:00
Dawns
Main Hall 2:30-4:00
Dydd Iau
Drws Agored
Room 8 12:50-1:40

Holiday Provision

Bowlio Deg
Rhondda Bowl, Tonyrefail
Bws yn gadael yr ysgol: 4:15yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:45yp

*Bydd angen arian poced.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
Bws yn gadael Y Pant: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i'r Pant: 3:00yp

*Bydd angen bwyd a diod. Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.
Chwistrllau a Seithio Laser
Taff Valley Activity Centre, Pontypridd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:30yp

*Bydd angen bwyd a diod. Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.
Sinema
Showcase Cinema, Nantgarw
Bws yn gadael yr ysgol: 4:00yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:45yp

*Bydd angen arian poced.
Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:45yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 2:15yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod, gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri.