Ysgol Nantgwyn

Ysgol Nantgwyn – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rhys Rogers ar 07887450724 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Nantgwyn YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb Garddio
School Grounds / Tir yr Ysgol 12:35 - 13:25
Gwallt & Harddwch
Music Room / Ystafell Gerddoriaeth 3:05 - 4:35
Coginio
Cookery Room / Ystafell Coginio 15:05 - 16:35
Dosbarth Llawn
Uwchgylchu
15:05 - 16:35
Dydd Mawrth
Dylunio Theatr
15:05 - 16:35
Dydd Mercher
Theatr Ddawns Hip Hop
15:05 - 16:35
Clwb DJ
15:05 - 16:35
Clwb LEGO F1
15:05 - 16:35
Dydd Iau
Clwb Llenyddiaeth
12:35 - 13:25

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.