Ysgol Nantgwyn

Ysgol Nantgwyn – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rhys Rogers ar 07887450724 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Nantgwyn YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Nofio
LC2, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi): 10:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi) tua: 4:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Taith i'r Traeth
Traeth Aberafon

Bws yn gadael Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi): 10:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi) tua: 4:15yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Taith i Drayton Manor
Parc Thema Drayton Manor, Birmingham

Bws yn gadael Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi): 8:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi) tua: 8:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced. Gwisgwch dillas addas.
Trip Siopa a Sinema
McArthur Glen, Penybont

Bws yn gadael Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi): 10:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi) tua: 5:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi): 12:00yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Nantgwyn (Cylch Troi) tua: 5:30yh

*Bydd angen arian poced.