Ysgol Nantgwyn

Ysgol Nantgwyn – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rhys Rogers ar 07887450724 neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Nantgwyn YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Coginio
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Gwallt & Harddwch
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Celf a Chrefft
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Sgilliau Awyr Agored
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb DJ
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb LEGO
In School / Yn yr Ysgol 3:05 - 4:35
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Clwb Llenyddiaeth
In School / Yn yr Ysgol 12:35 - 1:25
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Nofio LC2
Bydd y bws yn gadael Ysgol Nantgwyn am: 9:55yb. / Bydd y bws yn dychwelyd I Ferndale Ysgol Nantgwyn am: 4:30yp. Bydd angen pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel ac £1 am locer.
Ychwanegu i’r Fasged
Parti Calan Gaeaf - The Pop Factory
Bydd y bws yn gadael Ysgol Nantgwyn School am: 5:30yh. Bydd y bws yn dychwelyd I Ysgol Nantgwyn am: 8:30yh. Dewch ag arian am luniaeth os gwelwch yn dda.
Ychwanegu i’r Fasged