Ysgol Tonyrefail

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Tonyrefail yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Les Davies ar 07880044463 neu’ch CYOC Caroline Wool ar 0769164717.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb DJ
Main Hall 3:00-4:30
Pyrography
Art Room 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Les Office 1:10-2:00
Dydd Mercher
Bowlio Deg
Rhondda Bowl 3:15-4:45
Dydd Iau
Coginio
Cookery Room 3:00-4:30

Holiday Provision

Bowlio
Rhondda Bowl, Tonyrefail
Cwrdd at lleoliad: 5:00yp
Gorffern: 7:00yp

*Bydd angen arian poced.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
Bws yn gadael yr ysgol: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 3:30yp

*Bydd angen bwyd a diod. Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.
Sinema
Showcase Cinema, Nantgarw
Bws yn gadael yr ysgol: 4:00yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:45yp

*Bydd angen arian poced.
Chwistrellu
Taff Valley Activity Centre, Pontypridd
Bws yn gadael yr ysgol: 10:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 1:15yp

*Bydd angen bwyd a diod. Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.