Ysgol Tonyrefail

Bydd rhaglen YEPS Tonyrefail am dymor yr hydref yn rhedeg o Ddydd Llun, Medi 17eg – Ddydd Gwener, Rhagfyr 7fed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Les Davies ar 07880044463 neu’ch CYOC Caroline Wool ar 0769164717.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
8 Clwb DJ
Main Hall 3:00-4:30
20 Pyrography
Art Room 3:00-4:30
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
TBC 1:10-2:00
Dydd Mercher
9 Bowlio Deg
Rhondda Bowl 3:15-4:45
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid Iau (Oed 9-11)
Tonyrefail Junior School 3:30-5:00
Clwb Ieuenctid Iau - Animeiddio (Oed 9-11)
Tonyrefail Junior School 3:30-5:00

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.