Ysgol Ty Coch

Ysgol Ty Coch 

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia
Mae taith sglefrio iâ wedi'i threfnu gan Dîm YEPO YEPS 16+. Bydd y bws yn gadael yr ysgol am 10.00am ac yn dychwelyd o Gaerdydd am 2.00pm, gan gyrraedd erbyn 3.00pm yn ôl yn yr ysgol fan bellaf. Bydd angen cinio pecyn neu arian ar eich mab / merch i brynu bwyd. Mae unrhyw arian gwario ychwanegol yn ddewisol