Ysgol Ty Coch

Ysgol Ty Coch – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am ragor o wybodaeth neu sut i fwcio ymlaen ar weithgareddau cysylltwch â CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Ar ol Ysgol
Dydd Mercher
Celf a Chrefft
In the school/Yn yr ysgol 2.50pm-4.20pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.