Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Les Davies ar 07880044463 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
DJ skills
3.00 - 4.30pm
Dydd Mawrth
Galw Mewn
YEPS office
Rheded rhydd - Canslo
Gym 3.00 - 4.30pm
Coginio
Cookery room 3.00 - 4.30pm
Dydd Mercher
Galw Mewn
YEPS office
Celf Cacennau
School Hall 3.15 - 5.00pm
Dinasyddiaeth TGAU
St Johns CIW School 3.00 - 5.00pm
Dungoens and Dragons
3.00 - 4.30pm
Dydd Iau
Galw Mewn
YEPS office
Gwersi Gyrru
3.00 - 4.30pm 2nd Half term (5 weeks)

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.