Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

St John Baptist ChurchAm fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 875414 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Drop in
YEPS office
Free Running
Gym 3.15 - 4.30pm
Pottery
3.15 - 4.30pm
Dydd Mercher
Drop in
YEPS office
Cake Art
School Hall 3.15 - 5.00pm
GCSE Citizenship Year 2
St Johns CIW School 3.15 - 5.00pm
Dydd Iau
Drop in
YEPS office
GCSE Citizenship Year 1
St Johns CIW School 3.15 - 5.00pm
Hair & Beauty
3.15 - 4.30pm First half term (6 weeks)
Special Effects make up
3.15 - 4.30pm 2nd Half term (5 weeks)

Darpariaeth Gwyliau

Cerdded Ceunant
Cerdded Ceunant

Bws yn gadael Ysgol Aberdar: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Aberdar tua: 5:00yp

*Bydd angen cinio, diod ac dillad addas.
Rafftio Dwr Gwyn
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol St John: 1:00yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol St John tua: 5:15yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am loceri a cinio/arian poced.
Zip Wire
Y Wire, Chepstow

Bws yn gadael Ysgol St John: 9:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol St John tua: 2:15yp

*Bydd angen cinio, diod ac arian poced os oes angen.
Cartio
Llandow, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol St John: 10:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol St John tua: 2:30yp

*Gwisgwch dillad addas os gwelch yn dda.