Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Rachel Swarfield ar 07786523825 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Dydd Mawrth
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Crochenwaith
Art Room (Ground Floor) / Ystafell Gelf (Llawr Gwaelod) 3:15-4:30
Athletau
Sports Hall / Neuadd Chwaraeon 3:15-4:30
Dydd Mercher
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Pêl-rwyd
School Gym / Campfa'r Ysgol 3:15-4:30
Crefft Siwgr
Hall / Neuadd 3:15-4:30
Archebwyd eisoes
Cwrs Dinasyddiaeth TGAU (Bl 2)
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Iau
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00
Drama
Sports Hall / Neuadd Chwaraeon 3:15-4:30
Cwrs Dinasyddiaeth TGAU (Bl 1)
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:30
Dydd Gwener
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:25-2:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.