Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Les Davies ar 07880044463 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Rhedeg am Ddim
SJB 3.15-4-45pm
Dydd Mawrth
Coginio
SJB 3.15-4.45pm
Dosbarth Llawn
Dydd Mercher
DJ & Radio Yn Cyflwyno
SJB 3.14-4.45pm
Dydd Iau
Gwersi Gyrru Yr 11 & 12
SJB 3.15-4.45pm
Pyrograffeg
SJB 3.15.4.45pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.