Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR ganol Ddydd Llun 2il o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

St John Baptist ChurchAm fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar 01685 875414 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Galw Mewn
YEPS office
Rheded rhydd - Canslo
Gym 3.15 - 4.30pm
Crochenwaith
3.15 - 4.30pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Galw Mewn
YEPS office
Celf Cacennau
School Hall 3.15 - 5.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Dinasyddiaeth TGAU
St Johns CIW School 3.15 - 5.00pm
Dydd Iau
Galw Mewn
YEPS office
Dinasyddiaeth TGAU
Please see Mrs Price for more information 3.15 - 5.00pm
Gwallt a harddwch
3.15 - 4.30pm First half term (6 weeks)
Ychwanegu i’r Fasged
Colur theatrig
3.15 - 4.30pm 2nd Half term (5 weeks)
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Go Cartio
Teamsports, Caerdydd

Bws yn Gadael: 12.00yh
Bws yn Dychwelyd: 3.15yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Parc trampolîn Buzz
BUZZ, Caerdydd

Bws yn Gadael: 12.00yh
Bws yn Dychwelyd: 3.30yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Ychwanegu i’r Fasged