Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderson ar 07887450723 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Celf gydag Amy
Zoom-code sent via text/email after sign up 4.00pm-5.00pm
Dydd Mawrth
Clwb ieuenctid rhithwir
Zoom-code sent via text/email after sign up 6.00pm-7.00pm
Dydd Mercher
Ffotograffiaeth (defnyddio ffonau symudol)
Zoom-code sent vai text/email after sign up 4.00pm-5.00pm
Dydd Iau
Hud
Zoom-code sent via text/email after sign up 4.00pm-5.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.