Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderson ar 07887450723 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:20-2:00
Arlunio Cartŵn
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Gwau
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Hapchwarae/Gwyddbwyll
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Cyflwyniad i Adeiladu
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Hyfedredd Beicio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Dydd Mercher
Sesiwn Chwarae
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 1:20-2:00
Clwb Gwaith Cartref
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Gwaith Pren
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Crefftau gyda Demi
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00
Paffio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-4:15
Dawns Gymunedol Artis
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:15-5:00
Dydd Iau
Sesiwn Galw Heibio
YEPS Office / Swyddfa YEPS 1:20-2:00
Clwb Ymlacio
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 3:00-5:00

Darpariaeth Gwyliau

Trip i Drayton Manor
Parc Drayton Manor

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Ponty: 7:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Ponty tua: 6:00yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Ystafell Dianc
Ystafell Dianc, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Ponty: 10:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Ponty tua: 2:00yh
Ychwanegu i’r Fasged
Trip i'r Sw
Sw Bryste

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Ponty: 8:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Ponty tua: 5:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd am diwrnod hyr neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Ponty: 12:15yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Ponty tua: 5:45yh

*Gwisgwch dillad addas a dod a pecyn bwyd a diod am y ddiwrnod neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn
Nofio
Lido Pontypridd, Parc Ynysangharad

Cwrdd tu fas y Lido: 12:15yp
Sessiwn yn gorffen: 2:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, eli haul a pecyn bwyd.
Ychwanegu i’r Fasged
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Cwrdd tu fas y sinema: 12:00yp
Ffilm yn gorffen tua: 3:30yp

*Bydd angen snacs neu arian am yr un peth.
Dosbarth Llawn