Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderson ar 07887450723 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Galw Heibio
Pontypridd High School 1.20-2.00pm
Arlunio Cartwns
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Clwb Ffilm
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb Gemau
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Cyflwyniad i weithio yn adeiladaeth
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Diogelwch Beicio
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Sgiliau Paffio
Pontypridd High School 3.15-4.15
Dosbarth Llawn
Dydd Mercher
Clwb Gwaith Cartref
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Ychwanegu i’r Fasged
Sgiliau Gwaith Pren
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Gwallt a Harddwch gyda Demi
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Dawns gyda Cymuned Artis
Drama Room / Ystafell Drama 3:00-4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Galw Heibio
Pontypridd High School 1.20-2.00pm
Sgiliau Pel-droed
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Clwb Ymlacio
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.