Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd – Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr tan Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderson ar 07887450723 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Wickets
Pontypridd High School Sports Hall 3:00-4:00
Dydd Mawrth
Galw Heibio
Pontypridd High School 1.20-2.00pm
Arlunio Cartwns
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Clwb Ffilm
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Clwb Gemau
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dosbarth Llawn
Cyflwyniad i weithio yn adeiladaeth
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Sgiliau Paffio
Pontypridd High School 3.15-4.15
Dydd Mercher
Clwb Gwaith Cartref
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Sgiliau Gwaith Pren
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Dawns gyda Cymuned Artis
Drama Room / Ystafell Drama 3:00-4:30
Sgilliau Awyr Agored
Pontypridd High School 3:00-5:00
Dydd Iau
Galw Heibio
Pontypridd High School 1.20-2.00pm
Sgiliau Pel-droed
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Clwb Ymlacio
Pontypridd High School 3.00-5.00pm
Sgiliau Gwaith Pren 2
3:00-5:00pm

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Iâ
Bws yn Gadael: 11.15yb
Bws yn gadael 11yb Bws yn Dychwelyd: 3.00yh

Pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
Ninja Warrior
Bws yn gadael 11yb
Bws yn Dychwelyd: 1.30yh

Pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri