Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderson ar 07887450723 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Clwb gwaith cartref
15:00 - 16:30
Rhedeg am ddim
15:00 - 16:30
Celf a Chrefft
15:00 - 16:30
Gyrru
15:00 - 16:30
Prosiect Beic
15:00 - 16:30
Dydd Mercher
Clwb ymlacio
15:00 - 16:30
Arts & Craft Year 7 & 8
15.00 - 16.30

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.