Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen – Taith i Zip World

Darpariaeth Gwyliau

Taith i Zip World!
Zip World Tower (Rhigos, Hirwaun)

Ydych chi'n hoffi antur? Ymunwch a ni ar daith anhygoel gan gynnwys Phoenix - llinell sip eistedd cyflymaf y byd!

Darllenwch y cyfyngiadau hyn yn ofalus:
Pwysau - Min 25kg / Max 120kg
Uchder - Min 1.2m / Max 2m
Rhaid i esgidiau orchuddio bysedd traed a darparu cefnogaeth ffer - dim sandalau!

Bws yn Gadael: 10.45am
Bws yn Dychwelyd: 3.00pm

Bydd angen pecyn bwyd a diod.