Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Hawthorn yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Rachel Swarfield o fewn yr ysgol neu’ch CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Colur Effeithiau Arbennig
Youth Wing 2:50-4:20
Dydd Mawrth
Clwb Glee
Youth Wing 2:50-4:20
Dydd Mercher
Sesiwn Cyngor a Chyfarwyddyd
Youth Wing 1:10-1:50
Gwallt a Harddwch
Youth Wing 2:50-4:20
Pyrography
Youth Wing 2:50-4:20
Dydd Iau
Arlunio Llyfr Comig
Youth Wing 2:50-4:20
Clwb DJ
Youth Wing 2:50-4:20
Dydd Gwener
Grwp Fit Bit
Youth Wing 2:50-4:20

Holiday Provision

Taith i'r Sinema a Siopa
Parc Adwerthol McArthur Glen
Bws yn gadael yr ysgol: 9:30yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 5:30yp

*Bydd angen arian poced.
Taith i Longleat
Parc Saffari, Warminster
Bws yn gadael yr ysgol: 8:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 8:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod ac arian poced.
Trampolino
Go Air, Caerdydd
Bws yn gadael yr ysgol: 11:00yb
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 2:45yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod ac £1 ar gyfer y loceri.
Bowlio Deg
Nantgarw
Bws yn gadael yr ysgol: 5:30yp
Bws yn dychwelyd i'r ysgol: 7:40yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.