Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Ioan Fedyddiwr

Bydd rhaglen Tymor y Gwanwyn Ioan Fedyddiwr yn rhedeg o Ddydd Llun Ionawr 21ain – Dydd Gwener Mawrth 22ain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch YEO Linsey Bowen ar 0786523825 neu’ch CYOC Karen Davies ar 07799132132.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Drws Agored
YEPS Office 1:15-2:00
Pêl-rwyd
School Gym 3:15-4:30
Celf a Chrefft
Ground Floor Art Room 3:15-4:30
Dydd Mawrth
Drws Agored
YEPS Office 1:15-2:00
Gwallt a Harddwch
Ground Floor Art Room 3:15-4:30
Dydd Mercher
Drws Agored
YEPS Office 1:15-2:00
Cwrs Dinasyddiaeth TGAU (BL 2)
On School Site 3:15-4:30
Rhedeg Rhydd
Sports Hall 3:15-4:30
Clwb Ffasiwn
Textiles Room 3:15-4:30
Dydd Iau
Drws Agored
YEPS Office 1:15-2:00
Cwrs Dinasyddiaeth TGAU (BL 1)
On School Site 3:15-4:30
Dydd Gwener
Drws Agored
YEPS Office 1:15-2:00

Holiday Provision

Trip i'r Sinema
Sinema Blackwood
*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd.
Nofio
LC Abertawe
*Bydd angen arian poced neu pecyn bwyd, gwisg nofio, tywel a £1 am y loceri.
Paintballing
Taskforce, Cowbridge
*Rhaid gwisgo hen ddillad ac esgidiau addas.
Syrffio
Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd
*Bydd angen gwisg nofio, tywel a £1 ar gyfer y loceri.