Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6ed o Ragfyr

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Christie Williams ar 07887450748 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen YMA am newyddion ysgol-benodol

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Sesiwn Galw Heibio
Adain Ieuenctid / Youth Wing 12:45 - 1:45
Dydd Mawrth
Celf Cacen
Adran Coginio / Cookery Dept 2:50 - 4:20
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Mercher
Sesiwn Galw Heibio
Adain Ieuenctid / Youth Wing 12:45 - 1:45
Coginio
Adran Coginio / Cookery Dept 2:50 - 4:20
Ychwanegu i’r Fasged
Pyrography
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Ychwanegu i’r Fasged
Dydd Iau
Arlunio Llyfr Comig
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Dosbarth Llawn
Sgiliau DJ
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Taith Ysbryd
Llancaiach Fawr

Bws yn Gadael: 5.10yh
Bws yn Dychwelyd: 8.05yh

RHYBUDD – Nid yw’r taith yn addas i’r gwangalon!

Bydd angen gwisgo dillad ac esgidiau addas. Ni chaniateir sach deithio na bwyd a diod.
Dosbarth Llawn
'Frankenstein' - Sioe Theatr Fyw
‘New Theatre’, Caerdydd

Bws yn Gadael: 1.15yh
Bws yn Dychwelyd: 5.30yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Dosbarth Llawn