Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Mae Rhaglen Tymor yr Hydref yn redeg o Ddydd Mawrth 21ain o Fedi i Ddydd Iau 2il o Ragfyr

 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Christie Williams ar 07887450748 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen YMA am newyddion ysgol-benodol

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Coginio'n Iach (Bl 7&8 Yn Unig - GRWP CAEEDIG)
2.50pm - 4.20pm
Dydd Iau
Arlunio Cartŵn
2.50pm - 4.20pm
Sgiliau DJ
2.50pm - 4.20pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.