Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen – Mae rhaglen Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr i Ddydd Gwener 20fed o Fawrth

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Christie Williams ar 07887450748 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen YMA am newyddion ysgol-benodol

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Adain Ieuenctid / Youth Wing 12:45 - 1:45
Cadw'n Fywiog
Y Gampfa neu C.H. Y Ddraenen Wen / Gym or Hawthorn L.C. 3:00 - 4:00
Dydd Mawrth
Crochenwaith
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Dydd Mercher
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Adain Ieuenctid / Youth Wing 12:45 - 1:45
Coginio
Adran Coginio / Cookery Dept 2:50 - 4:20
Dosbarth Llawn
Pyrography (Llosgi Pren)
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Dydd Iau
Gwisg Dwdlan
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Sgiliau DJ
Adain Ieuenctid / Youth Wing 2:50 - 4:20
Sgiliau DJ
Hwb Hapi / Hapi Hub 5:00 - 7:00

Darpariaeth Gwyliau

Tag Laser & Parc Dŵr
Laserzone & LC2, Abertawe

Bws yn Gadael: 8.45yb
Bws yn Dychwelyd: 4.30yh

Bydd angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema a Bowlio Deg
Parc Nantgarw

Bws yn Gadael: 11.30yb
Bws yn Dychwelyd: 4.30yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced
Dosbarth Llawn