Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen – Mae rhaglen Tymor yr Haf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg o Fai i Ddydd Gwener 12fed o Orffennaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Christie Williams ar 07887450748 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Clwb Glee
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:50-4:20
Dydd Mercher
Cyngor ac Arweiniad (Galw Heibio)
Youth Wing / Adain Ieuenctid 1:10-1:50
Pyrogrpahy
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:50-4:20
Dydd Iau
Crefft Siwgr
Cookery Class / Ystafell Coginio 2:50-4:20
Dylunio Ffasiwn
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:50-4:20
Clwb DJ
Youth Wing / Adain Ieuenctid 2:50-4:20
Pontio Dydd Iau
Youth Wing / Adain Ieuenctid 3:30-8:00
Dydd Gwener
Grwp Fit Bit
Youth Wing / Adain Ieuenctid Lesson Time

Darpariaeth Gwyliau

Taith i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 8:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 7:30yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Dosbarth Llawn
Syrffio
Rest Bay, Porthcawl

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 8:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 4:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Ychwanegu i’r Fasged
Nofio
Lido, Parc Ynysanharad

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 12:00yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 2:30yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Taith i'r Traeth
Bae Caswell, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 5:00yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 11:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 5:45yh

*Bydd angen arian poced.
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Bws yn gadael Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 12:30yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen: 4:30yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Dosbarth Llawn