Dim Categori

Wicid Ar GTFM!!

By -
Dim Sylwadau

English version

Anghofia am Real Radio, Red Dragon, Nation a phob gorsaf radio arall ar fore Sadwrn rhwng 11yb 2yp, y lle i wrando ydy GTFM gan fod Wicid.tv efo darn ar yr orsaf radio cymunedol!

Tiwnia i mewn i 107.9 a gwranda ar beth sydd gennym i ddweud, mae’r sioe fel y wefan yn le i ti yrru beth wyt ti eisiau siarad gyda ni amdano. Mae Martyn a fi (Hannah) yn trafod beth sydd wedi digwydd ar y wefan a llawer mwy.

Mae darn misol gennym lle byddem yn trafod straeon yn y newyddion sydd wedi tynnu ein sylw a’n diddordeb a hefyd yn hyrwyddo digwyddiadau lleol yn ein cymunedau a straeon rydych chi’n gyrru i ni trwy www.wicid.tv.

Felly gwna’n siŵr dy fod yn tiwnio i mewn i ‘Darn Ieuenctid’ cyntaf Wicid.tv y dydd Sadwrn hwn rhwng 11yb 12yp.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl