WICID Yn Gadget Show Live

By -
Dim Sylwadau

English version

Dyma’r digwyddiad technoleg defnyddwyr mwyaf ym Mhrydain, a gallaf ddweud yn sicr mai dyma hefyd oedd fy mreuddwyd plentyndod (sori, dwi’n dwlu ar declynnau)!

Meddylia am gwmni technoleg ac mi fetiai bod nhw yno, yn dangos y dechnoleg ddiweddaraf i ni brynu.

Mae’n amrywio o’r teledu 3D diweddaraf, i dabled newydd sbon, hyd yn oed car newydd!

Doeddwn i ddim yn gwybod ble i fynd gyntaf: Yr adran ‘Gaming’; yr adran Sain neu’r adran ffotograffiaeth. O’r diwedd penderfynais fynd i’r adran ffotograffiaeth i gael cyfle i drio’r cameru diweddaraf, ac edrycha r GoPro.

Mae GoPro yn arbenigo ar gameru i gysylltu ar helmed, wrth wneud triciau ar dy fwrdd sglefrio neu’n gwibio i lawr mynydd ar dy feic. Clicia yma i weld fy nghyfweliad gyda GoPro.

Roedd rhaid i mi fynd i’r stondin Sony, gan fod ganddynt lawer o declynnau newydd i ddod. Ond, gan fod i’n gefnogwr mawr rasio, ond tynnwyd fy sylw gan efelychwr (simulator) rasio man eithaf y grefft ar y ffordd. Gallwn i ddim maddau iddo a chefais yrru Ford Mustang a char Lotus F1 o 1978. Os wyt ti eisiau gweld sut beth oedd o, edrycha ar y fideo ar: TL1 MOTION SIMULATION. Dwi’n meddwl mod i wedi gwneud yn eithaf da, a chefais fy synnu pa mor anhygoel oedd o!

O’r diwedd, cawsom at y stondin Sony, a methu dewis beth i wneud nesaf. Roedd ganddynt dabledi newydd, ffonau clyfar newydd, oriawr a hyd yn oed y dechnoleg 3D diweddaraf. Treuliom hanner awr dda yn edrych o gwmpas ac yn cael cyfle ar y teclynnau newydd. Roeddwn wedi  syfrdanu ar y campau gall technoleg ei gyflawni bellach! Edrycha arnynt nawr ar: SONY.

Roedd gormod yno i mi esbonio yma, ond cawsom gymryd rhan mewn sesiwn cwestiwn ag ateb gyda 50 Cent, oedd yn lansio ei glustffonau newydd. Daethom o hyd i’r tm oedd yn ceisio adeiladu gm iOS o’r cychwyn, yn y pum diwrnod roeddent yn y Gadget Show Live. Cefais reid ar ryw beth geiro, sydd yn cael ei ddefnyddio i roi’r teimlad o ddiffyg pwysau i ddynion gofod cyn iddynt fynd ar daith. Teimlais ychydig yn ddryslyd ar l dod oddi arno. Cawsom hefyd edrych ar y dechnoleg beic trydan diweddaraf. Gan nad wyf i yn hoff iawn o feiciau roedd rhaid i Craig, ein golygydd, rhoi tro ar hwnnw: Beic Trydanol.

Ar y cyfan, cefais ddiwrnod hyfryd, ac roeddwn i mewn nefoedd teclynnau! Byddwn yn awgrymu i unrhyw un sydd diddordeb mewn cerddoriaeth, ffotograffiaeth, gemau, cyfrifiaduron neu dechnoleg yn gyffredinol i archebu tocynnau ar gyfer 2013. Ti’n si?r o fwynhau bob eiliad!

Dyma fwy o adroddiadau fideo The Gadget Show 2012 Live:

OTONE

LEONARDO
POLARIOD
GO PRO
SONY
MAD CATZ
TL1 MOTION SIMULATION
ELECTRIC BIKE

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl