Dim Categori

Wmffra’r Corrach Bach

By -
Dim Sylwadau

English version

Un dydd ym Mhegwn y Gogledd, roedd Corrach o’r enw Wmffra yn byw. Y fe oedd yr unig gorrach oedd ddim yn gallu gwneud teganau. Roedd o’n ddiwerth! Roedd pawb yn pigo arno am ei fod yn wahanol.

Dywedodd Sin Corn wrth Wmffra “Nawr, gwrando ar y dyn tew. Os wyt ti’n dechrau credu ynddo ti dy hun, byddet yn gwneud y teganau yna!”

Felly trodd a trodd Wmffra, ond doedd o ddim yn gallu gwneud. Dywedodd “Fydda i byth yr un peth a phawb arall, dwi’n afal drwg!” Oherwydd hyn, fe redodd i ffwrdd y tu allan, ond nid oedd yn gwybod ei ffordd o gwmpas Begwn y Gogledd ac aeth ar goll yng nghanol y Goedwig Candi.

Cerddodd drwy’r goedwig yn araf. Pan, yn sydyn, daeth dau trl hyll allan o’i flaen.

“FFI, FFEI, FFO, FFYMA, beth dwi’n arogli yma!” meddai’r trl, yn gas.

“Fi mae’n debyg” atebodd Wmffra. Cipiodd y trl Wmffra yn ei ddwylo a lluchio ef i’w ffrind. “Dalia fo yna tra dwi’n nl rhaff i’w glymu.”

“Iawn” chwarddodd y trl arall.

Yna, yn sydyn, fe ddisgynnodd y trl i gysgu fel na fyddai wedi cysgu am wythnosau! Llithrodd Wmffra allan o’i freichiau a sgrechian ymhell i ffwrdd oddi wrth y ddau trl.

“HELP! HELP!”

Clywodd Sin Corn y gri yma a dilyn nhw i weld Wmffra yn cael ei ddal ganddynt eto.

“Gadewch Wmffra i fod!” meddai Sin Corn.

“A beth os ydym ni’n gwrthod, ddyn tew?” gofynnodd y trl.

“Ti ar y rhestr ddrwg!” atebodd Sin Corn.

“Iawn, sori Sin Corn” criodd y troliau.

Yr un noson, wrth i Wmffra fod ar fin mynd i gysgu, fe wnaeth ddymuniad, y byddai’n gallu gwneud anrhegion fel pawb arall. Noswyl y Nadolig oedd hwn.

Y dydd canlynol, fe ddarganfuwyd fod ei ddymuniad wedi dod yn wir, ac fe wnaeth fyw yn hapus byth wedyn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl