Dim Categori

Wythnos Gwaith Ieuenctid – Cymryd Rhan!

By -
Dim Sylwadau

Diolch yn FAWR iawn i bob un ohonoch chi sydd wedi ychwanegu’ch digwyddiadau ar y wefan yn barod. Erbyn hyn mae 200 o ddigwyddiadau yn barod i’w cyhoeddi dros y diwrnodiau nesaf . ond mae angen LLAWER MWY!

Y dyddiad cau i chi anfon eich digwyddiadau atom oedd dydd Gwener 15 Hydref, ond fe wnawn ni’n gorau i osod unrhyw ddigwyddiadau ychwanegol ar y wefan dros yr wythnos nesaf felly peidiwch ag oedi dim . anfonwch yr wybodaeth heddiw!

Mae gyda ni lawer o gymorth a chynghorion i chi ar sut i gael y gorau o farchnata felly edrychwch arnyn nhw!

Bydd marchnata wythnos gwaith ieuenctid yn dechrau o ddifri’ wythnos nesaf gyda baneri gwefan a hysbysebion radio . cofiwch wrando amdanyn nhw!

Bydd effaith yr ymgyrch yn fwy pellgyrhaeddol nag Wythnos Gwaith Ieuenctid yn unig, bydd yn dangos i bobl ifanc pa fath o weithgareddau dyddiol sy’n cymryd lle dros y flwyddyn gyfan. Felly os nad ydych wedi diweddaru’r wefan yn barod, gwnewch hynny mor fuan phosibl fel y gall bobl ifanc weld beth, ble a phryd allan nhw gymryd rhan!

Mae rhai ardaloedd lle nad oes dim digwyddiadau wedi’u rhestru hyd yma.

I weld pa ddigwyddiadau sydd eisoes wedi eu cymeradwyo, clicwch YMA

I ychwanegu eich digwyddiad, clicwch YMA

DIOLCH SAM!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl