Wythnos Gwaith Ieuenctid — Sut Newidiodd Bywyd Ar Ôl CLIC a Wicid

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid 2013. Gallet ti rannu dy brofiad o waith ieuenctid (a chael cyfle i ennill clustffonau cŵl) drwy glicio yma.

Dwi’n caru Wicid a CLIC. Lot. Dwi ddim jest yn dweud hynny chwaith. Dwi wir yn golygu hynny. Pam? Am ei fod wedi newid fy mywyd! Yn llythrennol.

Roeddwn i’n arfer bod yn ferch oedd yn cadw at ei hun a ddim yn cael ymlaen gyda’r bobl oeddwn i’n mynd i’r ysgol gyda nhw – roeddem ni fel mêl a menyn. Ond pan ddarganfyddais Wicid, trwy brofiad gwaith, roedd yn ennyn fy chwilfrydedd, felly pan ddywedodd Ryan o CLIC wrthyf am y grŵp golygyddol lleol i Wicid, roedd gen i ddiddordeb mawr.

Roeddwn i’n nerfus iawn yn y fy nghyfarfod cyntaf, ond roedd hwn yn gyfarfod cyntaf Golygyddol y Rhondda felly roedd popeth yn newydd. Diolch byth, roedd fy nghefnder hefyd yn mynychu gyda’i ddau ffrind, ac roeddwn i’n adnabod Cat, y golygydd ar y pryd, felly doedd pethau ddim yn rhy ddrwg. Cefais wybod am y preswyl CLIC i Ynys Môn yn fy nghyfarfod cyntaf ac roeddwn i’n awyddus i fynd, er mod i’n delio gyda phryder. Roeddwn i eisiau dod dros hyn a chyflawni beth oeddwn i eisiau ac roedd Wicid a CLIC yn berffaith i mi.

Mis wedyn, roeddwn i’n sefyll tu allan i orsaf Pontypridd gyda rhai aelodau Wicid yn barod i fynd i Ynys Môn, Gogledd Cymru, am benwythnos i ffwrdd. Dywedais hwyl fawr wrth dad, cymryd anadl ddofn, cyn mynd ar y bws. Dyma oedd y tro cyntaf i mi fynd i ffwrdd heb fy rhieni, er mod i’n bymtheg, ond doeddwn i ddim am adael i ddim byd sefyll yn fy ffordd.

Dwi dal i gysidro’r preswyl i Ynys Môn yn un o’r , os nad y, penwythnosau gorau erioed. Cyfarfais gyda chymaint o bobl newydd a dysgu cymaint mewn 48 awr! Mae pobl oedd yn ddieithriaid bellach fel ail deulu i mi. Dwi wedi bod yn ffyddlon i Wicid a CLICarlein ers hynny ac mae’r profiadau dwi wedi’i gael wedi bod yn anhygoel. O gyfweld sêr fel Gino D’acampo, Matt Cardle a Will Best i fynychu llwyth o ddigwyddiadau fel Penwythnos Mawr Ponty, Cegaid o Fwyd Cymru a hyd yn oed cyngerdd One Direction! Mae wedi bod yn anhygoel ac mae fy mywyd wedi newid yn gyfan gwbl.

Mae CLIC a Wicid wedi rhoi cymaint mwy o hyder i mi, heb sôn am y profiad mewn pethau dwi eisiau dilyn fel gyrfa. Dwi hyd yn oed wedi ennill cymwysterau trwy weithdai a phreswylia eraill, heb sôn am y ffrindiau drwy oes dwi wedi’i wneud. Maen nhw fe ail deulu!

Roeddwn i hyd yn oed yn ddigon lwcus i ennill CLICiwr y Flwyddyn yn ôl yn 2011 – misoedd ar ôl ymuno â CLIC. Roedd hynny yn deimlad anhygoel ac roedd cael fy enwebu, heb sôn am ennill, yn anghredadwy. Roedd yn agoriad llygaid i faint roedd bywyd wedi newid . Doeddwn i ddim yn ferch bryderus ddim mwy, roeddwn i’n geg fawr, hyderus, hapus! Mewn ffordd dda wrth gwrs.

Mae yna cymaint i ddweud am y ddau wefan, ond i fod yn onest, yr unig ffordd i ti ddeall beth dwi’n feddwl a fy nghariad am y ddau ydy os bydda ti yn cymryd rhan gyda ni. Bydda ti’n wallgof i beidio!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl