Y 6 Gwlad – Rownd 2

By -
Dim Sylwadau

Yr Eidal 10-63 Iwerddon

 Mae Iwerddon yn erbyn yr Eidal wedi cael canlyniad tebyg yn hanes y 6 Gwlad ,ond yn 2013 llwyddodd yr Eidal i guro nhw, gallai’r Eidal gwneud beth wnaeth yr Alban wythnos yn gynharach? Roedd Iwerddon eisiau cymryd eu dial o golli yn erbyn Yr Alban allan ar yr Eidal. Daeth Iwerddon yn ddi-stop ac yn y diwedd llwyddon nhw i sgorio cais ar ôl 11 munud. Roedd ymosod Iwerddon yn gryf ac roedd eu cefnwyr yn mwynhau eu hunain wrth sgorio dau gais arall. Llwyddodd yr Eidal cael cic cosb a gais i gael 10 pwynt. Ond ychydig o funudau yn ddiweddarach, sgoriodd Iwerddon y cais pwynt bonws ac roedden nhw yn cael rheolaeth eto, yn arwain 10-28 ar hanner amser. Roedd Iwerddon yn rhy gryf i’r Eidalwyr yn yr ail hanner ac yn sgorio ceisiai gwych. Roedd cicio Jackson (yn sefyll mewn ar gyfer Sexton) yn wych. Llwyddodd Iwerddon i gael yr un peth â’r record o 9 geisiai mewn gêm yn y 6 Gwlad ac yn edrych yn arbennig wrth ennill 10-63.

 Image result for italy vs ireland

Cymru 16-21 Lloegr

Mae’r ‘saga’ Cymru – Lloegr yn parhau gyda gêm wych arall. Roedd Lloegr yn ffefrynnau clir yn mynd mewn i’r gêm yma ar ôl bod yn ddiguro am dros flwyddyn ond roedd cefnogwyr Cymru ar bigai’n drain i fod yn y tîm i stopio Lloegr. Roeddwn i yn ddigon ffodus i gael tocynnau i wylio’r gêm yma a bod yn rhan o’r awyrgylch anhygoel. Roedd y cefnogwyr Cymreig yn llawn egni ac yn barod i gefnogi’r tîm drwy gydol y 80 munud gan ganu eu calonnau allan, ond roedd llawer o gefnogwyr Saesneg dewr o amgylch y stadiwm hefyd. Roedd y nos Sadwrn yn rhewllyd a’r to yn agored (diolch i Eddie Jones). Daeth Alex Cuthbert i mewn ar gyfer George North oherwydd ei anaf ond yn ffodus roedd Dan Bigger yn gallu chwarae oherwydd gaeth e gêm wych.

Rhoddodd Lloegr llawer o bwysau ar Gymru ond roedd amddiffyn Cymru yn ‘arwrol heblaw am adael i Loegr sgorio un cais ar ôl 26 cam. Sgoriodd Liam Williams gais clyfar iawn a rhoddodd Cymru yn y blaen ac yn  rhoi gobaith y gallent ennill y gêm. Derbyniodd Cymru cwpl o gosbau pan ddewison nhw fynd am y cornel ac am sgrym yn hytrach na’r pwyntiau a fyddai wedi ennill y gêm yn y pen draw os oeddent wedi cymryd. Roedd Cymru yn y tîm gorau mewn hanner cyntaf cyffrous ac aeth mewn yn arwain 13-8 ar hanner amser. Dominyddodd Cymru hefyd  yr 20 munud cyntaf yn yr ail hanner ond doedden nhw ddim yn gallu llwyddo i sgorio cais.

Cafodd Ross Moriarty gêm ardderchog gyda thaclau gwych, ond cafodd ei gyfnewid gan Toby Faletau a dderbyniodd groeso mawr yn ôl gan y stadiwm. Roedd Cymru yn hongian ymlaen ond roedd Lloegr yn dod yn ôl ac yn ymosod. Gwnaeth Jonathan Davies cliriad gwael ac ymosododd Lloegr o ddwfn a llwyddon nhw i roi cais i Elliot Daly yn y munudau olaf. Roedd y Cymry wedi torri ei galonau ac yn siomedig oherwydd eu bod wir eisiau i guro’r tîm sydd wastad yn ffeindio ffordd i fuddugoliaeth. Gadawodd Lloegr y stadiwm gyda gwên a gadawodd Cymru gyda dagrau er nhw oedd y tîm gorau yn y gêm brawf arbennig o rygbi gydag awyrgylch gorau mewn gêm rwyf wedi bod i erioed.

 

Yr Alban 16-22 Ffrainc

Roedd yr Alban yn llawn hyder yn mynd mewn i’r gêm yma ar ôl buddugoliaeth fawr dros Iwerddon wythnos diwethaf. Mae Ffrainc wedi dechrau cael hunaniaeth yn ôl i’w rygbi ac yn cael perfformiadau da (yn enwedig y “rhyfel” yn erbyn Lloegr wythnos diwethaf) ond doedden nhw ddim gallu cael y fuddugoliaeth. Roedd rhaid i’r timau yn 7 (Yr Alban) ac 8 (Ffrainc) yn y safleoedd byd rygbi ennill y gêm yma. Roedd y dechrau i’r gêm yma yn gyffrous iawn gyda’r ddau dîm yn edrych i sgorio ceisiai ond llwyddodd Stuart Hogg sgorio am yr Alban. Roedd e’n hanner anodd ar gyfer yr Alban achos mae Ffrainc yn gorfforol iawn ag arweiniodd at lawer o anafiadau ar gyfer yr Alban. Sgoriodd Ffrainc gais ag oedd yn dangos arwyddion o ymosod Ffrainc yn gwella. Roedd yr hanner cyntaf yn ddwys ac yn agos iawn, ond ar ôl ychydig o giciau cosb yn cyfnewid rhwng y timau, roedd Ffrainc yn arwain 13-11. Dechreuodd yr Alban yr hanner gyda chais gwych i’w rhoi o flaen Ffrainc ond collodd Finn Russel gic hawdd iawn o flaen y pyst. Daith Ffrainc  nol yn syth gyda chic cosb a gwnaeth y sgôr yn 16-16. Roedd y gêm yn agos iawn ac roedd Ffrainc yn rhoi llwyth o bwysau ar yr Alban am yr ail hanner i gyd ond daeth Ffrainc yn y blaen gyda chic cosb. Cafodd yr Alban y pwynt bonws colli ond roeddent eisiau llawer mwy. Roedd Ffrainc yn hapus iawn gyda’r fuddugoliaeth yn gêm ardderchog ble roedd y 2 tîm wir eisiau ennill!

Dechreuodd yr Alban yr hanner gyda chais gwych i’w rhoi o flaen Ffrainc ond collodd Finn Russel gic hawdd iawn o flaen y pyst. Daith Ffrainc  nol yn syth gyda chic cosb a gwnaeth y sgôr yn 16-16. Roedd y gêm yn agos iawn ac roedd Ffrainc yn rhoi llwyth o bwysau ar yr Alban am yr ail hanner i gyd ond daeth Ffrainc yn y blaen gyda chic cosb. Cafodd yr Alban y pwynt bonws colli ond roeddent eisiau llawer mwy. Roedd Ffrainc yn hapus iawn gyda’r fuddugoliaeth yn gêm ardderchog ble roedd y 2 tîm wir eisiau ennill!

Image result for France vs Scotland

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl