Y Chwe Gwlad – Rownd 3

By -
Dim Sylwadau

Yr Alban 29 Vs 16 Cymru

Doedd yr Alban ddim wedi curo Cymru am 10 mlynedd cyn dod i’r gêm yma, ond roedden nhw yn hyderus iawn. Cafodd Cymru eu heffeithio gan y gêm ddiwethaf yn erbyn Lloegr pan gollwyd y gêm yn y munudau olaf ac yn gwybod dydi collwr y gêm yma ddim gallu ennill pencampwriaeth y 6 Gwlad. Cyfnewidiodd y timau cic cosb yr un cyn sgoriodd Liam Williams gais da a gafodd ei greu gan Rhys Webb. Roedd Leigh Halfpenny yn cicio’n anhygoel a chicio 100% Finn Russel (yn cicio yn lle Greig Laidlaw a anafwyd yn y gêm ddiwethaf).

Y sgôr hanner amser oedd 9-13 i Gymru. Dechreuodd yr Alban yr ail hanner gyda llawer o feddiant pêl a bennodd lan yn gais. Nid oedd gan Gymru lawer o gyfleoedd gyda’r bêl felly roedden nhw dim ond gallu sgorio 3 phwynt yn yr ail hanner. Ymestynnodd yr Alban eu mantais ac nid oedd unrhyw ffordd yn ôl i Gymru. Ni all Cymru ennill y bencampwriaeth ond ydy eleni yn flwyddyn Yr Alban?

Image result for Scotland vs Wales 2017

Iwerddon 19 Vs 9 France

Mae Ffrainc wedi bod yn perfformio’n dda yn ddiweddar ac roeddent wedi curo’r Alban yn y gêm ddiwethaf ac roedden yn ceisio curo Iwerddon. Roedd Iwerddon yn gwybod na allant golli eto yn erbyn tîm fel Ffrainc am eu bod yn gwybod os ydynt yn colli gêm arall ar ôl colli i’r Alban, na allant ennill y Bencampwriaeth. Ni allai’r collwr yn y gêm hon yn ennill y 6 gwlad chwaith. Dechreuodd Ffrainc y gêm yn gryf a rhoddon nhw lawer o bwysau ar Iwerddon a bron sgori gais ond cafodd ei gwrthod. Enillodd Ffrainc dwy gic gosb i wneud y sgôr yn 0-6 i Ffrainc. Sgoriodd Conor Murray gais i Iwerddon. Cafodd Jonny Sexton gêm ardderchog ar ôl ei anaf. Sgoriodd y trosiad a chic cosb ac yna sgoriodd gôl gollwng o 40 metr i ffwrdd.

Roedd Iwerddon yn arwain ar hanner amser, 13-6. Chwaraeodd Ffrainc rygbi ymosodol ac roeddent yn gyffrous i’w wylio. Sgoriodd y ddau dîm mwy o giciau cosb a gorffennodd y gêm gydag Iwerddon yn cael mwy o bwyntiau. Daeth Ffrainc yn agos ond gollon nhw gan 10 pwynt felly mae eu gobeithion am y teitl drosodd. Yr unig dimau sy’n gallu ennill bellach yw Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon.

 Image result for France vs Ireland 2017

Lloegr 36 Vs 15 Yr Eidal

Roedd llawer o bobl yn rhagweld bydd hyn yn un o’r sgoriau uchaf yn y 6 Gwlad gan Loegr oherwydd maen nhw’n chwarae yn arbennig a’r nifer o bwyntiau collodd Yr Eidal i Iwerddon yn y rownd ddiwethaf, ond nid aeth popeth y ffordd roedd Lloegr yn disgwyl. Bu llawer o sôn yn yr wythnos yn dweud dylid Yr Eidal cael ei dynnu o’r bencampwriaeth ond profodd y gêm yma bod Yr Eidal dal yn dîm cryf. Daeth Yr Eidal o hyd i ffordd glyfar i newid y gêm: roeddent yn ymddangos i fod yn sefyll mewn llinell ymosodol Lloegr! Roedd hyn oherwydd os nad oes neb o’r Eidal yn mynd i mewn i’r ryc, does dim ryc. Mae cylch camsefyll gyda radiws o fetr o amgylch y dacl ond nid oes unrhyw linell camsefyll a oedd yn golygu y gallai’r Eidalwyr sefyll lle roeddent eisiau ar y cae. Roedd Lloegr yn ddryslyd gan fod yr Eidal wedi newid y gêm. Gofynnodd y chwaraewyr y dyfarnwr a dywedodd “Fi yw’r dyfarnwr, nid eich hyfforddwr” ag oedd wedi gwneud nhw hyd yn oed yn fwy dryslyd. Cymerodd Lloegr 23 munud i sgorio cais gyda gan wthio’u ffordd drosodd. Sgoriodd yr Eidal cic cosb cyn sgorio cais gwych a daeth o gic gosb a bownsiodd oddi ar y gwaith pren.

Aeth yr Eidal mewn ar hanner amser yn curo Lloegr 5-10. Daeth Lloegr yn ôl yn yr ail hanner yn well a sgorion nhw gais o dap cosb ond collodd Owen Farrell y trosiad am yr ail dro yn y gêm. Y sgôr oedd 10-10. Sgoriodd Elliot Daly gais da yn y gornel a trosodd Owen Farrell y tro hwn. Doedd hi ddim drosodd i’r Eidal, sgoriodd Campagnaro gais solo gwych yn curo 3 amddiffynwyr. Ymdrechodd Lloegr yn galed iawn yn y 10 munud olaf a sgorio y cais pwynt bonws. Gorffennon nhw mewn steil a sgorio 2 gais a wnaeth y sgôr terfynol yn 36-15.

Image result for England vs Italy offside 2017

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl