Dim Categori

Y Cwpan Ryder Yn Cychwyn

By -
Dim Sylwadau

English Version

Heddiw ydy’r dydd mae’r Cwpan Ryder yn cychwyn tio.

Dwi’n teimlo’n eithaf balch am y ffaith fod y digwyddiad enfawr hwn wedi dod i Gymru.

I fod yn gwbl onest, dwi erioed wedi bod yn ffan fawr o golff (heblaw am golff ‘crazy’ ti’n chwarae pan ti ar dy wyliau yn Sbaen), felly meddyliais y byddwn yn ceisio cael fewn i holl ysbryd y peth cael cyfle arno.

Os wyt ti’n meddwl am y peth, mae yna glybiau golff ymhobman o gwmpas De Cymru, felly roedd gen i benderfyniad anodd ar ble i gychwyn. Galwais ffrind a gofyn am gyngor

Rheol 1: Paid ag ymddangos mewn clwb golff yn disgwyl chwarae. Mae’n rhaid i ti gael ychydig o ymarfer mewn maes bwrw peli golff i gychwyn (lle i ymarfer taro’r bl oddi ar ti neu wair ffug plastig) gan os byddi di’n cychwyn drwy dynnu talpiau o wair ar gwrs go iawn byddi di’n cael dy wahardd.

Mewn rhai Clybiau a meysydd bwrw peli golff gall llogi clybiau golff yno, ond efallai byddai’n syniad ffonio gyntaf i wneud yn siŵr cyn cyrraedd.

Rheol 2: Rhaid i ti gael y dillad cywir. Dim jns/crys-t/nag esgidiau efo sawdl! Felly mae crys polo, crys, trowsus ac esgidiau fflat neu trainers yn angenrheidiol.

Rheol 3: Gall fod yn syniad da i gael ychydig o wersi gan ffrind neu hyfforddwr. Mae’n syndod faint gall ddysgu gan un o dy ffrindiau sydd wedi bod yn gwneud hyn ers tipyn. Mae gwersi yn cychwyn o £20 yr awr. (Mae ffrindiau fel arfer am ddim!).

Os wyt ti’n penderfynu anwybyddu’r opsiwn hwn, pob lwc gan mai’n debyg i ti ddechrau casu’r gm (byddet yn treulio dy amser yn chwilio am beli mewn llwyni ac afonydd). Y tric yw bwrw’r bl yn syth a chael rheolaeth arni,

Dwi’n ddechreuwr llwyr ac wedi dechrau mwynhau’r gm, heb feddwl na fyddwn i erioed.

Hoffwn wybod beth mae eraill yn feddwl ohono?

LINCIAU

Golff ar dudalennau gwybodaeth CLIC

Y Cwpan Ryder

Cyrsiau Golff Yng Nghymru

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl