Dim Categori

Y Frech Goch: Cael Brechiad

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’r frech goch yn salwch firaol heintus iawn. Gall fod yn amhleserus iawn a gallai arwain at gymhlethdodau difrifol, gan gynnwys dallineb a hyd yn oed marwolaeth.

Ond, mae’r cymhlethdodau hyn yn brin bellach ym Mhrydain oherwydd effeithiolrwydd y brechiad MMR.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio, wrth i achosion y frech goch barhau i gael eu hadrodd dros Gymru, nad oes digon o blant yn cael y brechiad i’w atal i ledaenu mwy.

  • Os wyt ti’n 16 oed, nid oes angen caniatâd rhiant a gall fynd yn syth at y meddyg.
  • Siarada gyda rhiant neu warchodwr am gael y brechiad MMR
  • Cofia bod y frech goch yn gallu lladd, gallai’r MMR achub dy fywyd
  • Helpa cadw dy ffrindiau a dy deulu yn ddiogel o’r frech goch

Mae’r MMR yn amddiffyn ti o fwy na’r frech goch yn unig, mae’n cadw ti’n ddiogel o glyw’r pennau a rwbela ac yn parhau am weddill dy oes. Dim ond dau ddos ti angen ac mae’r brechiad am ddim gan dy feddyg teulu.

Mae’r mwyafrif o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael y brechiad MMR yn barod. Wyt ti?

Lawr lwytha ein taflenni yma:

Y Frech Goch i Bobl Ifanc – Fersiwn Cymraeg

Measles For Young People – Fersiwn Saesneg

Ymuna â’r grŵp Facebook ar:

www.facebook.com/jointhevaccination

DELWEDD: missinglink

Erthyglau Perthnasol:

Gwybodaeth – Iechyd – Iechyd a Materion y Corff

Gwybodaeth – Iechyd – Gwasanaethau Iechyd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl