Dim Categori

Y Rhwydwaith Cymdeithasol

By -
Dim Sylwadau

English version

Mi fetiai fy mod i yn gallu dyfalu beth ‘da chi i gyd yn ei feddwl. Ffilm am achos llys ‘nerd’ cyfrifiadur? Diflas ia? Os dwi’n onest dyna’n union oeddwn i’n ei feddwl pam glywais am The Social Network, teimlad y byddai’n well fel rhaglen ddogfen teledu yn hytrach na ffilm nodwedd. Bydda’n realistig, pwy sydd eisiau eistedd  drwy glywed am y problemau crwr Facebook, cywir? Pa mor ddiflas gall ffilm fod?

Ond roeddwn yn hollol anghywir. Dan gyfarwyddiad clyfar David Fincher, mae’r ffilm hwn. A allai wedi bod yn ddiflas dros ben, yn llawn dop o hiwmor dychanol, materion diddorol a chymeriadau fydd yn tynnu ar nerfau empathi unrhyw wyliwr. Wrth i’r cysyniad o ‘nerdism’ ddod yn fwy poblogaidd yng nghymdeithas heddiw, gall amseru’r ffilm hwn ddim bod yn well, ac mae portread Jesse Eisenberg o Mark Zuckerberg yn dal hyn yn berffaith.

Mae Jesse yn chwarae Mark fel athrylith analluog yn gymdeithasol, sydd yn cydnabod ei fod yn well nag eraill. Ond yn hytrach nag gwrthyrru gwylwyr, mae’n llwyddo cadw eu diddordeb ac yn y diwedd eu calonnau wrth i’r gynulleidfa ddod yn ymwybodol o unigrwydd Mark, ac i raddau diniweidrwydd, wrth iddo gael ei sugno i mewn i fyd busnes. Mae’r ffilm hwn yn dangos yr anhawster  cymdeithasol roedd y Zuckerberg go iawn yn ei deimlo yn berffaith, yn caniatu i’r gynulleidfa deimlo ei ddryswch, poen a’r teimlad llethol o’r mawredd sydyn cafodd ei luchio i mewn iddo.

Mae trosglwyddiad perffaith Jesse o watwareg a thn cyffredinol nawddoglyd yn gadael i’r gynulleidfa gredu ei fod yn berson anodd i ddod ymlaen gydag ef, ond rhyw sut mae hyn yn gwneud Mark yn fwy hoffus; mae Eisenberg wedi cael y cydbwysedd rhwng ‘jerk’ a ‘nerd’ yn berffaith, yn gadael i gymeriad sydd ddigon dryslyd yn gymdeithasol i apelio i ‘misffitiaid’ ysgolion uwchradd ymhob man.

Mae’r gynulleidfa yn teimlo atyniad awtomatig i ffrind gorau, ac unig ffrind Zuckerberg, Eduardo Saverin, sydd yn cael ei chwarae yn arbennig o dda gan Andrew Garfield, sydd yn dioddef o gael ei fradychu gan Zuckerburg. Mae Garfield, sydd yn cael ei gysidro fel ‘elyn’ Zuckerberg yn ystod yr achos llys, yn denu’r un cydymdeimlad gan y gynulleidfa tasg anodd i gyflawni yn bendant hyd yn oed i’r actorion  fwyaf medrus.

Mae bellach yn sialens i ddefnyddio Facebook heb feddwl am stori’r crewyr, a dwi yn un sydd ddim yn gallu cael gwared ar y golygfeydd fwyaf gafaelgar allan o’m meddwl pan yn mewngofnodi i ffenomena mwyaf y degawd.

Felly dyma stori fwyaf diflas y byd, mewn dwylo cast a chyfarwyddwr hynod o alluog; llwyddiant sydyn yn fy meddwl i, sydd yn tynnu ar bob rhan o dy gydwybod. Os wyt ti’n barchus o ddeallusrwydd Zuckerberg, yn teimlo dig tuag at ei elynion, yn chwerthin ar ei wawd ffraeth neu bron chrio dros ei unigrwydd anochel, ni all beidio gweld y gwych tu l i’r ffilm hwn, neu rhyfeddu wrth gofio fod hwn yn ddehongliad gwir o’r biliwnydd ieuaf mae’r byd erioed wedi’i weld.

Dwi’n awgrymu i ti weld o. Ddwywaith.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl