Dim Categori

Yr Alban Yn Pleidleisio Na

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Yr Alban yn pleidleisio na i annibyniaeth ar 18fed Medi 2014.

Roedd yn fater o bobl yr Alban yn pleidleisio i gadw’r DU neu i newid Ynysoedd Prydain am byth.

Nid oes posib dianc o’r ffaith bod Prif Weinidog yr Alban, Alex Salmond, yn llawn emosiwn wrth iddo gynnal cynhadledd i’r wasg i gyfryngau‘r byd yn rhoi’r wybodaeth iddynt y bydd yn camu i lawr fel arweinydd Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP) ac fel Prif Weinidog y wlad sydd yn parhau i fod yn rhan o’r Deyrnas Unedig.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi condemnio penderfyniad yr Albanwyr; ac mae mewn trafodaethau ar hyn o bryd efo’r prif weinidog David Cameron i drafod mwy o ddatganoli neu bwerau i Gymru.

Mae’r Prif Weinidog, David Cameron, wedi galw Alex Salmond yn “… wleidydd gyda thalent ac angerdd enfawr,” ar ôl i’r Prif Weinidog gyhoeddi ei fod yn camu i lawr.

“Mae wedi bod yn Brif Weinidog effeithiol ac yn brwydro ei gornel bob tro.

Tra rydym yn anghytuno’n llwyr gyda’i nod o Alban gwahanedig, a sawl peth arall, rwyf yn parchu ac yn edmygu ei gyfraniad enfawr i wleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus.”

-Prif Weinidog, David Cameron

Ar ôl dwy flynedd o drafodaethau a dadleuon poeth rhwng yr Alban a San Steffan, mae yna wers wedi’i ddysgu. Bydd San Steffan yn rhoi mwy o ddatganoli i’r Alban yn y dyfodol, ond a fyddem ni yng Nghymru yn teimlo’r budd hefyd?

Efallai byddaf yn ysgrifennu erthygl am Gymru yn derbyn mwy o bwerau gan Dai’r Senedd, pwy a ŵyr? Bydd rhaid disgwyl a gweld.

Yn y cyfamser, diolch i ti am ddarllen a mwynha ddiwrnod grêt.

Erthygl Berthnasol: Dear World – Politics

Gwybodaeth – Y Gyfraith a Hawliau – Hawliau a Chyfrifoldebau

Gwybodaeth – Dy Fyd Di – Gwleidyddiaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl