Yr Hannah Montana Newydd?

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Os nad wyt ti wedi clywed erbyn hyn, daeth band bechgyn mwyaf y byd ar hyn o bryd i Gaerdydd fel rhan o’u taith Take Me Home 2013 World Tour. *Ciwio llwyth o ferched ifanc yn sgrechian*.

Ydy, mae’n eithaf clir bod yr haint One Direction wedi lledaenu dros y glôb. Mae hefyd yn eithaf clir bydda ganran mawr o’r boblogaeth fenywaidd yn gwneud unrhyw beth i fod metrau i ffwrdd o’r bechgyn, cywir?

Wel, i Camryn sy’n 13 oed, dyma yw ei bywyd hi ar hyn o bryd.

Mae’r Americanes yn ei harddegau, Camryn – o Denver, Colorado, yn America – yn un o’r perfformwyr cefnogol i’r eilunod Prydeinig a chefais i’r fraint o gyfarfod y seren pop yng Ngwesty’r Marriot yng Nghaerdydd cyn cael y cyfle i’w gweld yn fyw ynghyd â One Direction ar ddydd Gwener, 1af Mawrth – wnaeth hyn y Dydd Gŵyl Dewi gorau erioed.

Yn hwyrach y noson honno, perfformiodd Camryn i dros fil o bobl yn yr Arena Motorpoint yng Nghaerdydd ac fe rociodd go iawn. Wrth iddo sboncio o gwmpas y llwyfan gyda llwyth o egni, roedd fy meddwl yn cofio’n ôl at hunan arall Miley Cyrus, Hannah Montana, yn 13 oed pan roedd hi, hefyd, yn berfformiwr newydd ar y bloc.

Roedd Camryn yn bendant yn plesio’r dorf er nad oedd llawer o bobl yn ymwybodol o’i chaneuon eto ond mae gen i deimlad ar ôl y perfformiad anhygoel yma, bydd hi’n ennill ffans newydd dros nos. Roedd y ffans yn enwedig yn mwynhau canu gyda’r caneuon roedd Camryn yn dynwared gan gynnwys What Doesn’t Kill You gan Kelly Clarkson.

Er bod perfformiad Camryn yn fyr, mwynheais pob eiliad ohono ac roeddwn ar fy nhraed yn dawnsio ac yn canu gyda’i chaneuon i gyd. Dwi’n meddwl ei fod yn fuddiol i fod wedi clywed amdani cyn One Direction oherwydd fi oedd un o’r ychydig oedd yn gwybod ei chaneuon bron air am air, ac felly yn ei wneud yn llawer mwy pleserus.

Fedra i ddim disgwyl nes bydd Camryn yn serennu yn nhaith ei hun a dwi’n gobeithio i dduw bydd hi’n dod yn ôl i Gaerdydd a rocio mwy oherwydd roedd hi’n wych ac mae ei hegni yn heintus ac yn dy godi di yn barod am y prif berfformiad.

Eisiau clywed mwy gan Camryn? ‘Hoffa’ hi ar Facebook (https://www.facebook.com/camrynofficial), dilyn hi ar Twitter (http://www.twitter.com/camrynrocks) ac Instagram (@CamrynRocks), edrycha ar ei gwefan (www.camrynmusic.com) a lawr lwytha ei chaneuon gan gynnwys ei sengl newydd, Now or Never, ar iTunes nawr!

Diolch yn fawr iawn i Camryn am helpu fi i osod y cyfweliad, i CLIC am gysylltu gyda swyddog cyhoeddusrwydd Camryn i drefnu’r cyfweliad a’r tocynnau a Wicid am fynd a fi i gyfweld Camryn. Roedd yn ddiwrnod anhygoel byddaf i byth yn anghofio a dwi’n ddiolchgar iawn amdano!

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl