Dim Categori

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR LLYFRYN GWEITHGAREDDAU AMSER CINIO AC AR ÔL YSGOL

By -
Dim Sylwadau

LlunAmser cinio (1.25pm –2.10pm)

Dodgeball  (Neuadd Chwaraeon)           Gweithdy Mathemateg CA3 (CA06)      

Ensemble Roc   (CA26)                                 CynhyrchiadYsgol (Stiwdio Ddawns)

Côr Iau Bl. 7-9 (CA30)                                  Côr Hŷn Bl. 10– 13 (CA28)

Iaith Arwyddion (CA16)

Ar ôl ysgol (3.15pm –4.30pm)

Tenis Bwrdd (NeuaddChwaraeon)                       ClwbCrefftau Creadigol (AF08)

Ysgol Goginio Bl. 8 a 9(AF02)                                  RygbiBl. 7, 8 a 9 (Cae)

Nofio am ddim (CanolfanHamdden Sobell)       BTEC TG (Bl. 10 a11)                  

 Clwb Ffrindiau Rhyngwladol (AF03)                                   

Cystadleuaeth Pobi YsgolGymunedol Aberdâr (Gweithgareddau teuluol) AF04

MawrthAmser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Sesiwn Aml Chwaraeon (NeuaddChwaraeon) Dawns (Stiwdio Ddawns)

Codio a Roboteg (CA03                                                               Côr i Staff(CA30)

Côr Iau Bl. 7 – 9 (CA28)                                                                Cymorthi Athletwyr Elît (CO10)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Celf Canfas (Atrium)                                                      ClwbDysgu Anhygoel (AF03)  

Futsal- Bl. 7 a 8 (Cae/Maes3G)                                               Cwrs’Pass Plus’ (AF13)              

Mathemateg (GrwpiauAthena)                                              ClwbGitar (CA30)

Ymarfer Band Pres (CA28)                                         Criced- Pob blwyddyn (Cae)

MercherAmser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Codi Pwysau ‘Breezes’ (Stiwdio Ddawns)                         

Pêl-droed steilAmericanaidd (Neuadd Chwaraeon)

 Cerddorfa Ysgol Bl. 9 – 13 (CA28)

Ar ôl ysgol (3.15pm –4:30pm)

Gwaith Pren (AF06)                                                      AddurnoCacennau Bach (AF02)

Cwrs ‘Mega Drive’ – 5wythnos yn unig (AF01)

Atheltau (Ardal Gemau Aml-ddefnydd)

Rygbi Bl. 11 (Cae/Maes 3G)                                       BTEC TG(Bl. 10 a 11)  

Gweithdy Mathemateg – CA5(CA06)                                   

Sesiwn YchwanegolCyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 – 13 (CA27)           

Iau Amser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Pwysau Kettlebells’Breezes’ (Stiwdio Ddawns)              Côr Hŷn (CA28)

Clwb Gwyddbwyll (CA11)                                           TenisByr (Neuadd Chwaraeon)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Clwb Dysgu Anhygoel (AF03)                   Sesiwn Ychwanegol TGCh CA4 aCA5 (CA02)   

Futsal Bl. 9 a 10 (ArdalGemau Aml-ddefnydd)                                Rownderi(Iard)

Gweithdy Mathemateg – CA4(CA06)                                     BandJazz Bl. 7 – 13 (CA28)

Rygbi i Ferched (ArdalGemau Aml-ddefnydd)                 ClwbGwyddoniaeth (MY02)

Cwrs ‘Pass Plus’ (AF13)                                                               DramaBl. 7, 8 a 9 (Stiwdio)

Gwener                       AmserCinio (1.25pm – 2.10pm)

Tchoukball (Neuadd Chwaraeon)                 ClwbGemau ‘Retro’ (CA03)

Undeb Cristnogol (CA12)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Pêl droed i Ferched – Pob blwyddyn(Ardal Gemau Aml-ddefnydd)

Tiwtoraoriau dydd gan Adran Gerddoriaeth Ysgol Gymunedol Aberdâr

Llun- Gwersi Offerynnau Pres / Gitar / Drymiau ac Offerynau Taro / Canu

Mawrth– Gwersi Preifat Pres / Chwythbrennau

Mercher- Llinynnau Uchaf

Iau- Pres / Piano / Llinynnau Isaf

Gweithgareddau gyda’r nos

Darpariaeth Ychwanegol(Clwb Ieuenctid)

Mawrthac Iau               6pm – 8pm        Cangen Ieuenctid Blaengwawr

OS OES GENNYCH CHI UNRHYWGWESTIYNAU YNGHYLCH CLYBIAU AR ÔL YSGOL NEU AMSER CINIO, CYSYLLTWCH Â KARENDAVIES (GWASANAETH YMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID).

NODER, RHAID CAEL FFURFLENCANIATÂD AR GYFER CLYBIAU AR ÔL YSGOL. MAE NHW AR GAEL O SWYDDFA Y GWASANAETHYMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID (LLAWR GWAELOD).

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl