Healthy Bodies, Healthy Minds At Llanharan Drop In

By -
No Comments

Our theme at Llanharan Drop In youth club over the autumnterm is ‘healthy body, healthy mind’, we have been working hard researchingdifferent topics that interest us around the subject.  Two main subjects we have covered so far are:

  • What helps to create a healthy body and healthy mind
  • How much sugar is in your drink

We decided to concentrate on these subjects first as wewanted to explore what it is that helps with our body and mind to keep ithealthy and also we have an issue in this area with young people drinking lotsof energy drinks so we wanted to investigate how this effected our bodies. We used the IT suite to do some research anddesigned posters and some quizzes around these subjects. After doing our two subjects our young peoplehave fed back to the young peoples council and said that they have reallythought twice now about the drinks they are drinking and also about thesubjects we have covered about keeping a healthy body, healthy mind.  These included getting enough sleep, eatinghealthy and getting enough exercise. 

Over the next few weeks we will be looking into these topicsfurther.

Rhoslyn Bryn

17 – Llanharan Drop In Centre young volunteer.

Ein thema yn Llanharan drop in centre clwb ieuenctid ynystod tymor yr hydref yw ‘corff iach, meddwl iach’, rydym wedi bod yngweithio’n galed yn ymchwilio gwahanol destunau sydd o ddiddordeb i ni oamgylch y pwnc.

Mae dau brif bynciau yr ydym wedi ymdrin hyd yn hyn

* Beth sy’n helpu i greu corff iach a meddwl iach

* Faint o siwgr sydd yn eich diod

Rydym yn penderfynu canolbwyntio ar y pynciau hyn gyntaf felroeddem am edrych ar sut beth yw bod yn helpu gyda ein corff a’r meddwl i’wgadw’n iach ac hefyd yr ydym wedi broblem yn yr ardal hon gyda phobl ifanc ynyfed llawer o ddiodydd egni felly rydym yn awyddus i ymchwilio i sut hyn yneffeithio ar ein cyrff.

Rydym yn defnyddio yr ystafell TG i wneud ychydig o waithymchwil a phosteri eu cynllunio a rhai cwisiau o gwmpas y pynciau hyn.

Ar ‘l gwneud ein dau bwnc ein pobl ifanc wedi cael eu bwydoyn ‘l i’r cyngor pobl ifanc ac yn dweud eu bod yn wirioneddol wedi meddwlddwywaith yn awr am y diodydd maent yn ei yfed, a hefyd am y pynciau yr ydymwedi rhoi sylw am gadw corff iach, meddwl iach. Y rhain yn cynnwys cael digon ogwsg, bwyta iach a chael digon o ymarfer corff.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn edrych i mewn pynciau hynymhellach.

Rhoslyn Bryn

17 – gwirfoddolwr ifanc

Info > Health > Health And Body Matters

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles