NEW: Spring Term 2016 – Cardinal Newman R.C School

By -
No Comments

Peidiwch boeni am y teimlad digalon ar’l y Nadolig, mae digon i wneud gyda’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn eich ysgol uwchradd. O fis Ionawr mae gennym raglen hwyl ac addysgol wedi’i drefnu ar gyfer pobl ifainc. Ry’n ni’n gobeithio eich gweld chi yn 2016!


Dydd Llun

Amser cinio – 1.20 – 2.05pm
Galw Heibio’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
Yn y parth
Pêl droed i fechgyn

Ar’l ysgol 3.00-5:00pm
Tenis Bwrdd

Darpariaeth Estynedig – 5.00 – 8.00pm

Dydd Mawrth

Bore – 8.45 – 9.15am
Gwaith gr’p wedi’i dargedu (Bl. 11)

Amser cinio – 1.20- 2.05pm
Galw Heibio’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
Yn y parth
Pêl droed i ferched
‘DoodleWear’

Ar’l ysgol 3.00-5:00pm
Animeiddio
Badminton


Dydd Mercher

Amser cinio – 1.20- 2.05pm
Galw Heibio’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
Yn y parth
Rygbi i fechgyn
Cynnwys SFX (Bl. 8 +)

Ar’l ysgol 3.00-5:00pm
Seryddiaeth (TGAU)
Fforwm Ieuenctid
Arweinwyr Chwaraeon L2

Dydd Iau

Bore – 8.45 – 9.15am
Targeted Work Group (Yr11)

Amser cinio – 1.20- 2.05pm
Galw Heibio’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
Yn y parth
Rygbi i ferched
Gwobr y Dug Caeredin (Arian/Efydd)

Ar’l ysgol 3.00-5:00pm

Darpariaeth Estynedig – 5.00 – 8.00pm

Dydd Gwener

Amser cinio – 1.20- 2.05pm
Galw Heibio’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
Yn y parth
Cynnwys SFX (Bl. 7)

Pêl droed i ferched nos Wener – 5.00 – 6.00pm

Cynghrair Pêl Droed 5 bob ochr – 6.00- 8.00pm

****************************************************************************************************************************************************************************

Don’t worry about the post-Christmas slump, there’s plenty to do with YEPS in your high school. From January we have a fun and educational programme lined up for young people – we hope to see you in the 2016!

Monday

Lunchtime -1.20 – 2.05pm

YEPS Drop-In
In The Zone
Boys’ Football

After-school: 3.00 – 5.00pm
Table Tennis

Extended Provision: 5.00 – 8.00pm

Tuesday

Morning: 8.45 – 9.15am
Targeted Work Group (Yr11)

Lunchtime -1.20 – 2.05pm
YEPS Drop-In
In The Zone
Girls? Football
DoodleWear

After-school: 3.00 – 5.00pm
Animation
Badminton

Wednesday

Lunchtime: 1.20 – 2.05pm
YEPS Drop-in
In The Zone
Boys’ Rugby
SFX Make-up (Year 8+)

After-school: 3.00 – 5.00pm
GCSE Astronomy
Youth Forum
Sports Leaders L2

Thursday

Morning: 8.45 – 9.15am
Targeted Work Group (Yr11)

Lunchtime: 1.20 – 2.05pm
YEPS Drop-in
In The Zone
Girls’ Rugby
Duke of Edinburgh (Silver/Bronze)

After-school: 3.00 – 5.00pm

Extended Provision: 5.00 – 8.00pm

Friday

Lunchtime: 1.20 – 2.05pm
YEPS Drop-In
In The Zone
SFX Make-up (Year 7 only)

Friday Night Girls: Football – 5.00 – 6.00pm

5-a-side Football league: 6.00 – 8.00pm

Further Information:

Home » Articles » NEW: Spring Term 2016 – Bryn Celynnog Comprehensive School

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles